Midlertid­ige installationer

Installationer under ét års varighed.

Midlertidige installationer er af mindre end ét års varighed til fx byggepladser, forlystelsesparker, vejarbejder mv., og kan etableres uden betaling af fuldt tilslutningsbidrag.

En midlertidig installation skal tilmeldes til TREFOR El-net via installationsblanketten.

Kunden betaler alle omkostninger til eventuel nødvendig forstærkning og udbygning af det bestående el-anlæg i forbindelse med den midlertidige tilslutning. Priserne for tilslutning kan findes under tilslutningsbidrag. Ved tilmelding af en midlertidig installation betales ligeledes behandlingsgebyr herfor iht. TREFOR El-nets gebyroversigt.

Elmåleren kan først opsættes, når kunden har betalt for tilslutningen og valgt el-leverandør.

Elpriser

Se elpriser, tilslutningsbidrag og fastlæggelse af priser.

Se elpriser

Ofte stillede spørgsmål

Du skal sende en installationsblanket senest 5 dage inden måleren kan udleveres.

Dette skal meldes til TREFOR El-net via installationsblanketten, hvorefter vi enten udleverer en ny måler til dig, eller TREFOR El-nets egne montører selv opsætter en ny måler. Dette kan du se under punktet 'Anvisning' i installationsblanketten.

TREFOR El-net opkræver desuden gebyr for den brændte, beskadigede eller forsvundne måler iht. gebyroversigten.

Hvis du inden nedtagning har informeret TREFOR El-nets installationsafdeling enten via telefon eller installationsblanketten, må du demontere en elmåler.

En midlertidig installation må maksimalt bestå i et år. Efter et år skal du lave en ny tilmelding.