Nye projekter

Et udfordret verdensmarked påvirker leveringstiderne.

TREFOR El-net modtager fortsat mange henvendelser og tilmeldinger vedrørende nye tilslutninger, udvidelse af leveringsomfang samt ændringer af eksisterende installationsforhold. Vi oplever et fortsat højt antal af henvendelser fra både private kunder, erhvervskunder, kommuner samt øvrige myndigheder og forsyningsvirksomheder.

Det høje aktivitetsniveau i bygge- og anlægsbranchen betyder, at vores underleverandører af både komponenter samt grave- og montagearbejde alle er påvirket af den øgede efterspørgsel på deres varer og ydelser. Verdensmarkedet er fortsat udfordret efter blandt andet corona-krisen og krigen i Ukraine og den israelsk-palæstinensiske konflikt hvor flere af vores komponentleverandører er udfordret af at levere som ønsket pga. stor efterspørgsel og tillige udfordret af varierende råvarekvalitet og leverancer.

For dig som kunde betyder det, at der skal påregnes længere leveringstider end tidligere. Vi anbefaler derfor, at du er velforberedt og konkret i din henvendelse samt at vi modtager et fyldestgørende projektmateriale fra dig sammen med din henvendelse.

Leveringstiden for projekter, der omfatter nyetablering, udskiftning eller ombygning af 10/0,4 kV netstationer - her skal der påregnes en leveringstid på minimum 9-15 måneder.

Leveringstiden for projekter, der vedrører udskiftning, ombygning eller netforstærkning af kabelnettet på 0,4 og 10 kV – her skal påregnes en leveringstid på minimum 6-9 måneder.

Og for tilslutning af udstykningsområder skal der ligeledes regnes med leveringstider på minimum 6-9 måneder afhængig af størrelse og kompleksitet.

Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor vi accepterer at have modtaget et fyldestgørende projektmateriale og der har været afholdt et koordinerende opstartsmøde eller hvis andet fremgår af vores svar på din henvendelse. På opstartsmødet fastlægges i fællesskab en tidsplan for projektet, som alle parter er med på.

Ved større tilslutningssager med behov for tilslutning i 60/10 kV station.

Tilslutning i 60/10 kV stationer:

Ingen kompleksitet: 12 måneder fra underskrevet tilslutningsaftale
Her er typisk en eller flere ledige felter til rådighed i en eksisterende station

Lidt kompleksitet: 18 måneder fra underskrevet tilslutningsaftale
Her vil kræve udvidelse af en eksisterende station

Meget kompleksitet: 2-3 år fra underskrevet tilslutningsaftale
Der skal etableres ny station og/eller nyt 60 kV net

Leveringstider er afhængige af at TREFOR har de nødvendige materialer og komponenter og kunden understøtter en effektiv arbejdsgang.

 

Herunder kan du finde vilkårene for opstart af nye projekttyper.

Vilkår for henvendelser om udvidelse og ændring af forsyningsforhold (pdf)
Vilkår for henvendelser om nye tilslutninger (pdf)
Vilkår for henvendelser om tilslutning af nyudstykninger (pdf)

Tilmeld nyt projekt

Elpriser

Se elpriser, tilslutningsbidrag og fastlæggelse af priser.

Se elpriser

Ofte stillede spørgsmål

En midlertidig installation må maksimalt bestå i et år. Efter et år skal du lave en ny tilmelding.

Hvis du inden nedtagning har informeret TREFOR El-nets installationsafdeling enten via telefon eller installationsblanketten, må du demontere en elmåler.

Dette skal meldes til TREFOR El-net via installationsblanketten, hvorefter vi enten udleverer en ny måler til dig, eller TREFOR El-nets egne montører selv opsætter en ny måler. Dette kan du se under punktet 'Anvisning' i installationsblanketten.

TREFOR El-net opkræver desuden gebyr for den brændte, beskadigede eller forsvundne måler iht. gebyroversigten.

Du skal sende en installationsblanket senest 5 dage inden måleren kan udleveres.