Sikker forsyning

Vi sørger for vand- og varme til Trekantområdet og håndterer driften af elnettet i Trekantområdet og på Bornholm.

Driftsinfo

Se om der er aktuelle driftsforstyrrelser i Trekantområdet, og hvilken type forstyrrelse det er.

Der er planlagte driftsforstyrrelser
Ingen uventede driftsforstyrrelser
Ingen større driftsforstyrrelser

Varme

Kan jeg få fjernvarme?

Se om du kan få fjernvarme på din adresse og hvor vi planlægger at etablere fjernvarme i Trekantområdet.

Nyhed

TREFOR El-net Øst ændrer abonnement for helårsboliger og sommerhuse

Det bornholmske elnetselskab flytter fra efteråret en del af opkrævningen for private kunder væk fra nettariffen og over til det faste abonnement. Modellen, der er godkendt af Forsyningstilsynet, skal sikre en mere jævn fordeling af udgiften mellem helårsboliger og for eksempel sommerhuse og flexboliger.