Afbryd måler

Inden du nedtager en fjern­aflæst elmåler, skal du lave en afmeldingsblanket på installations­blanketten.dk.

Måleren sender kun data hjem, hvis der er strøm til måleren. Når måleren ikke sender data hjem, sender vi en montør ud til måleren for at genetablere forbindelsen. Konstaterer vi i denne forbindelse at måleren er nedtaget, opkræver vi et gebyr ved kunden iht. gebyroversigten.

Indlevering af måler

Elmålere skal indleveres til TREFOR El-net i receptionen på Kokbjerg 30, 6000 Kolding hurtigst muligt efter nedtagning.

Procedure for nedtagning af husholdningsmålere

Når du som el-installatør har viden om, at en måler bliver spændingsløs i mere end 4 dage, skal installationen afmeldes via installationsblanketten og måleren skal nedtages og afleveres til TREFOR El-net hurtigst muligt herefter og senest efter 5 arbejdsdage.

TREFOR nedtager herefter måleren i IT-systemerne og opkræver gebyr for nedtagning af elmåler ved kunden via dennes elleverandør eller direkte ved kunden.

I bemærkningsfeltet i afmeldingsblanketten skrives ”Midlertidig afmelding”.

Når der igen skal bruges en måler på installationen, skal der laves en ny blanket.

Her vælges blankettypen ”Ny installation”.

I feltet ”installationsnummer” under fanen installationsadresse angives det installationsnummer, målernummer eller aftagenummer som tilmeldingen vedrører som vist herunder.

Er måleren uden spænding i mindre end 4 dage og kræves der en installationsblanket iht. Fællesregulativets afsnit 2, skal du som el-installatør lave en Afmeldings-/plombebrudsblanket på installationsblanketten.dk inden måleren gøres spændingsløs.

Når der igen er strøm på installationen, kontrollerer og plomberer TREFOR El-net installationen.

Er måleren uden spænding i mindre end 4 dage, og der i øvrigt ikke er krav om installationsblanket iht. Fællesregulativets afsnit 2, kan I afbryde forsyningen uden at informere TREFOR El-net.

Procedure for nedtagning af industrimålere

Kravene for indsendelse af målerdata fra industrimålere er større end for husholdningsmålere. Hvis en industrimåler afbrydes, kører vi ud til måleren indenfor 2 arbejdsdage.

For at undgå forgæves kørsler, skal I altid kontakte os inden i afbryder spændingen på telefon 79 33 33 00.