Nye installationer

Tilmeldes hos TREFOR El-net af autoriseret el-installatør.

Alle nye installationer skal tilmeldes til TREFOR El-net af en autoriseret el-installatør via installationsblanketten efter proceduren herunder.

Find tilslutningsbidrag her

Procedure for tilslutning

  1. Du tilmelder en ny installation eller ændring på en bestående installation ved at udfylde installationsblanketten på installationsblanket.dk. Hvis tilmeldingen er i TREFOR El-net Østs forsyningsområde (Bornholm), tilmeldes installationen på eltilmelding.dk.

    Vær opmærksom på, at adressen på den tilmeldte installation skal være gyldig. Gyldige adresser i Danmark kan findes på danmarksadresser.dk.

    Hvis installationen ikke er på en officiel adresse, oplyses den nærmeste officielle adresse. Den fysiske placering angives i bemærkningsfeltet.

  2. TREFOR El-net anviser i tilmeldingsblanketten tilslutningssted i forsyningsnettet, hvor stikledningen kan tilsluttes.

  3. Kunden skal have valgt el-leverandør og betalt eventuelt tilslutningsbidrag, inden måleren kan opsættes. Du kan få oplyst, om kunden har betalt bidraget og valgt sin el-leverandør, hvis du kontakter TREFOR El-net på 79 33 33 00.

  4. Når kunden har valgt el-leverandør og betalt tilslutningsbidrag, kan du kontakte TREFOR El-net montørbooking på 79 33 33 00 for aftale om tidspunkt for opsætning af elmåleren. TREFOR El-net opsætter selv alle elmålere. NB! Der skal være spænding på målerrammen, inden måleren kan opsættes.

  5. Når TREFOR El-nets montør har installeret måleren, plomberer vi måleinstallationen. Husk at informere os hvis plomberingen efterfølgende brydes.

Udvidelse af en eksisterende installation

Hvis du skal udvide en eksisterende installation, skal du sikre, at din kunde har tilkøbt sig tilstrækkelig kapacitet i elnettet. Hvis udvidelsen medfører, at kunden overskrider sin rettighed, er der risiko for at elnettet overbelastes.

Udvidelse af installationen skal meddeles til os via hhv. Installationsblanketten (i Trekantområdet) og Eltilmelding.dk (Bornholm).

Konstaterer vi at rettigheden er overskredet, fakturerer vi kunden for de kW eller ampere, som installationen udvides med iht. de gældende priser for tilslutningsbidrag.

Ofte stillede spørgsmål

TREFOR El-net monterer selv alle målere. Når kunden har valgt el-leverandør og betalt tilslutningsbidrag, kan du kontakte TREFOR El-net montørbooking på 79 33 33 00 for aftale om tidspunkt for opsætning af elmåleren.