El-producerende anlæg

Skal du installere et solcelleanlæg i TREFOR El-nets forsyningsområde, skal du tilmelde anlægget til TREFOR El-net. Herunder kan du læse om proceduren.

Netforhold og leveringstid

I tilfælde hvor det tilmeldte anlæg medfører, at TREFOR skal etablere nyt elnet, enten i form af at føre net frem til et nyt tilslutningspunkt eller for at forstærke det eksisterende net, vil det øge behandlingstiden for projektet. TREFORs leveringstid vil afhænge af omfanget af nyt elnet, som anlæggets størrelse og placering giver anledning til.

Selv egenproducenter, der tilslutter anlæg, som ligger inden for installationens eksisterende tilslutningsret, kan risikere forlænget etableringstid, hvis det pågældende kollektive elnet i forvejen er produktionsdomineret.

Det er derfor en god idé at kontakte netselskabet i god tid og blive informeret om netforholdene.

Tilslutningsbidrag

For tilslutning af elproducerende anlæg følger TREFOR El-net Green Power Denmarks standard, som kan findes her. Tilslutningsbidrag for egenproducenter kan findes i bilag 1 til metodebeskrivelsen.

Er anlægget større end 1 MW, så udfyld kontaktformularen her. Hvis det er mindre, skal du følge proceduren herunder:

Proceduren for de forskellige anlægskategorier er angivet herunder:

Du skal indsende en tilmeldingsblanket til TREFOR El-net på installationsblanket.dk.

Hvis tilmeldingen er i TREFOR El-net Østs forsyningsområde (Bornholm), tilmeldes installationen på eltilmelding.dk.

 

Til blanketten skal du vedhæfte følgende bilag.

  • CE-overensstemmelseserklæring af inverteren
  • Udfyldt bilag B1.1 med teknisk dokumentation, der understøtter svarene givet i bilaget
  • Hvis inverteren ikke er på Positivlisten, så udfyldes og vedhæftes også Bilag B1.2
  • Elkvalitetsberegning (OBS kun for anlæg større end 50 kW, som ikke er på Positivlisten)
  • Stamdatablanket. Stamdatablanketten kan du finde på Green Power Denmarks hjemmeside. Blanketten bruger vi til at oprette produktionsanlægget hos Energistyrelsen.


Green Power Denmarks positivliste kan findes her.

Kravene til dokumentation kan du finde i Green Power Denmarks vejledninger.

NB! Husk at blankettypen skal være en udvidelse, og at du skal angive aftagenummer, installationsnummer eller målernummer i tilmeldingsblanketten, så vi ved, hvilken installation det drejer sig om.

Er anlægget større end 50 kW, skal der installeres produktionsmåler.

Tilslutning af anlæg til elnettet

  1. Når TREFOR El-net har modtaget, behandlet og anvist tilmeldingsblanketten, giver vi besked om, at anlægget må tilsluttes.
  2. Når anlægget er oprettet hos os, genererer vi et 18-cifret GSRN-nummer, som er anlæggets ID-nummer.
  3. Når GSRN-nummeret er oprettet, sender vi det i en mail til dig og slutkunden.

Anlægget skal overholde de tekniske krav som kan findes på Green Power Denmarks hjemmeside

Kravene til dokumentationen i forbindelse med tilmelding af anlægget findes i vejledningerne.

Vær opmærksom på at kravene er forskellige afhængigt af om anlægget tilsluttes på lav- eller mellem/højspænding (>1 kV).

Nettilslutningsaftale

Når der tilsluttes et anlæg på 125 kW eller derover, skal der indgås en nettilslutningsaftale mellem anlægsejer og TREFOR El-net.

Nettilslutningsaftalen med tilhørende bilag kan findes her.

Anlægget skal overholde de tekniske krav som kan findes på Green Power Denmarks hjemmeside

Kravene til dokumentationen i forbindelse med tilmelding af anlægget findes i vejledningerne.

Nettilslutningsaftale

Når der tilsluttes et anlæg på 125 kW eller derover, skal der indgås en nettilslutningsaftale mellem anlægsejer og TREFOR El-net.

Nettilslutningsaftalen med tilhørende bilag kan findes her.

Ofte stillede spørgsmål

Det skal vedhæftes på tilmeldingen via installationsblanketten.dk.

Nej, TREFOR El-nets målere er forberedt til produktion.

Du skal lave to blanketter. Én til huset og én til solcelleanlægget.