TREFOR støtter lokalt

TREFOR støtter aktiviteter og initiativer, der bakker op om børn og unges læring om energi.

Hos TREFOR oplever vi stor opbakning og kundetilgang i vores forsyningsområde, men det skal ikke kun komme os til gode. Vi har derfor oprettet en pulje, der skal understøtte børn og unges læring om energi i Trekantområdet og på Bornholm. Midlerne i puljen udgør som udgangspunkt én krone pr. unik TREFOR-kunde.

Hvilken type aktivitet kan du søge om støtte til?

Har du en gruppe børn eller unge, der skal på udflugt til en destination, hvor de lærer om energi, kan du f.eks. søge om støtte til entréen eller transporten frem og tilbage.

Det kan også være støtte til indkøb af materialer, der indgår i undervisningen af børn og unges læring om energi, eller støtte til at få en foredragsholder til at fortælle/undervise børn og unge om energi.

Dette er kun eksempler.

Har du også et spændende projekt?

Har du et projekt, en aktivitet eller et initiativ, der støtter op om børn og unges læring om energi, som du synes fortjener økonomisk støtte, så udfyld formularen her på siden. Vi behandler og udvælger løbende de projekter og aktiviteter, vi ønsker at støtte. Du får direkte besked, hvis det er din ansøgning, der bliver valgt ud.

Værd at bemærke:

  • Støtte gives til aktiviteter/initiativer, der bidrager til børn og unges læring om energi
  • Aktivitet/initiativ skal være inden for TREFORs forsyningsområde, som er Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen, Vejle og Bornholm
  • Vi støtter med maks. 10.000 kr. pr. aktivitet/initiativ
  • Vi støtter ikke erhvervsformål eller enkeltpersoner
  • Puljen fordeles ud fra antal kunder i de seks forsyningsområder

Ansøg om TREFOR lokal støtte

Generelle retningslinjer om lokal støtte

Lokal støtte giver vi udelukkende i vores forsyningsområder, og de bliver fordelt ud fra antal kunder i hvert område. Hvert af de seks forsyningsområder Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen, Vejle og Bornholm bliver tilgodeset, så vidt der er relevante projekter.

Der er afsat op til 177.000 kr. til aktiviteter og initiativer til børn og unge i vores forsyningsområde, der bakker op om læring om energi.

TREFOR støtter projekter, aktiviteter eller initiativer, der støtter op om børn og unges læring om energi.