Tilslutningsbidrag

Skal du bygge nyt hus med nye elinstallationer, eller skal du udvide en eksisterende elinstallation? Herunder kan du se de gældende tilslutningspriser.
Kategori Anvendelse af el-installation Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Erhverv tilsluttet som A-høj (kr./MVA) Installationer tilsluttet på 60 kV (kr./MVA) 600.000 750.000
Erhverv tilsluttet som A-lav (kr./MVA) Installationer tilsluttet på 10 kV station (kr./MVA) 1.090.000 1.362.500
Små installationer (1,5 A 3 faset eller 4,5 A 1 faset) Mindre elforbrugende elanlæg (maksimalt 1.000 W) der tilsluttes direkte i det eksisterende distributionsnet 1.090 1.362,50
Ungdoms-,ældre- og plejebolig (10A) Ungdoms-, ældre- og plejeboliger på maksimalt 65 m2 4.800 6.000
Kolonihavehus (16 A) Kolonihavehuse 9.300 11.625
Lejligheder standard (16A) Lejligheder dvs. boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner 8.550 10.687,50
Lejligheder stor (25A) Lejligheder dvs. boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner 11.800 14.750
Rækkehuse (25A) Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager i byzoner 12.550 15.687,50
Parcelhuse/fritidshuse og fællesinstallationer i etageejendomme (25 A) Parcel- og fritidshuse i byzoner 15.650 19.562,50
Erhverv B- og C-niveau (25A) Virksomheder, institutioner, ladestandere mm: Leveringsomfang indtil 25 A tilsluttet på B- og C-niveau 15.650 19.562,50
Tilkøb af ekstra ampere C På C-niveau (kr./ampere) 1.210 1.512,50
Tilkøb af ekstra ampere B-lav På B-lav niveau (kr./ampere) 1.160 1.450
Tilkøb af ekstra ampere B-høj På B-høj niveau med reference i 0,4 kV nettet (kr./ampere) 1.120 1.400

TN-system og TN-S-system er kun gældende for Trekantområdet

Kategori Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
TN-system (nulling med 4-ledersystem) etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation 7.760 9.700
TN-S-system (nulling med 5-ledersystem) etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation 9.980 12.475

Opdeling af leveringsomfang samt oprettelser af seriel/parallel måler

Hvis du ønsker at opdele leveringsomfanget på en installation eller opsætte en seriel eller parallel måler under et eksisterende leveringsomfang, betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen jf. tilslutningsbestemmelserne afsnit 3.4.6. Dog minimum 1.500 kr. pr. installation (1.875 kr. inkl. moms).

Elpriser

Se elpriser, tilslutningsbidrag og fastlæggelse af priser.

Se elpriser