Tilslutningsbidrag

Skal du bygge nyt hus med nye elinstallationer, eller skal du udvide en eksisterende elinstallation? Herunder kan du se de gældende tilslutningspriser pr. 1. januar 2024.
Kategori Anvendelse af el-installation Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Erhverv tilsluttet som A-høj (kr./MVA) Installationer tilsluttet på 60 kV (kr./MVA) 680.000 850.000
Erhverv tilsluttet som A-lav (kr./MVA) Installationer tilsluttet på 10 kV station (kr./MVA) 1.250.000 1.562.500
Små installationer (1,5 A 3 faset eller 4,5 A 1 faset) Mindre elforbrugende elanlæg (maksimalt 1.000 W) der tilsluttes direkte i det eksisterende distributionsnet 1.240 1.550
Ungdoms-,ældre- og plejebolig (10A) Ungdoms-, ældre- og plejeboliger på maksimalt 65 m2 5.510 6.887,50
Kolonihavehus (16 A) Kolonihavehuse 10.620 13.275
Lejligheder standard (16A) Lejligheder dvs. boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner 9.800 12.250
Lejligheder stor (25A) Lejligheder dvs. boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner 13.540 16.925
Rækkehuse (25A) Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager i byzoner 14.360 17.950
Parcelhuse/fritidshuse og fællesinstallationer i etageejendomme (25 A) Parcel- og fritidshuse i byzoner 17.950 22.437,50
Erhverv B- og C-niveau (25A) Virksomheder, institutioner, ladestandere mm: Leveringsomfang indtil 25 A tilsluttet på B- og C-niveau 17.950 22.437,50
Tilkøb af ekstra ampere C På C-niveau (kr./ampere) 1.380 1.725
Tilkøb af ekstra ampere B-lav På B-lav niveau (kr./ampere) 1.330 1.662,50
Tilkøb af ekstra ampere B-høj På B-høj niveau med reference i 0,4 kV nettet (kr./ampere) 1.280 1.600

TN-system og TN-S-system er kun gældende for Trekantområdet

Kategori Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
TN-system (nulling med 4-ledersystem) etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation 8.670 10.837,50
TN-S-system (nulling med 5-ledersystem) etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation 11.150 13.937,50

Opdeling af leveringsomfang samt oprettelser af seriel/parallel måler

Hvis du ønsker at opdele leveringsomfanget på en installation eller opsætte en seriel eller parallel måler under et eksisterende leveringsomfang, betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen jf. tilslutningsbestemmelserne afsnit 3.4.6. Dog minimum 1.500 kr. pr. installation (1.875 kr. inkl. moms).

Elpriser

Se elpriser, tilslutningsbidrag og fastlæggelse af priser.

Se elpriser