Tilslutningsbidrag

Skal du bygge nyt hus med nye elinstallationer, eller skal du udvide en eksisterende elinstallation? Herunder kan du se de gældende tilslutningspriser.
Kategori Anvendelse af el-installation Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Erhverv tilsluttet som A-høj (kr./MVA) Installationer tilsluttet på 60 kV (kr./MVA) 630.000 787.500
Erhverv tilsluttet som A-lav (kr./MVA) Installationer tilsluttet på 10 kV station (kr./MVA) 1.140.000 1.425.000
Små installationer (1,5 A 3 faset eller 4,5 A 1 faset) Mindre elforbrugende elanlæg (maksimalt 1.000 W) der tilsluttes direkte i det eksisterende distributionsnet 1.140 1.425,50
Ungdoms-,ældre- og plejebolig (10A) Ungdoms-, ældre- og plejeboliger på maksimalt 65 m2 5.050 6.312,50
Kolonihavehus (16 A) Kolonihavehuse 9.710 12.137,50
Lejligheder standard (16A) Lejligheder dvs. boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner 8.950 11.187,50
Lejligheder stor (25A) Lejligheder dvs. boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner 12.380 15.475
Rækkehuse (25A) Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager i byzoner 13.150 16.437,50
Parcelhuse/fritidshuse og fællesinstallationer i etageejendomme (25 A) Parcel- og fritidshuse i byzoner 16.400 20.500
Erhverv B- og C-niveau (25A) Virksomheder, institutioner, ladestandere mm: Leveringsomfang indtil 25 A tilsluttet på B- og C-niveau 16.400 20.500
Tilkøb af ekstra ampere C På C-niveau (kr./ampere) 1.270 1.587,50
Tilkøb af ekstra ampere B-lav På B-lav niveau (kr./ampere) 1.210 1.512,50
Tilkøb af ekstra ampere B-høj På B-høj niveau med reference i 0,4 kV nettet (kr./ampere) 1.170 1.462,50

TN-system og TN-S-system er kun gældende for Trekantområdet

Kategori Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
TN-system (nulling med 4-ledersystem) etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation 7.810 9.762,50
TN-S-system (nulling med 5-ledersystem) etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation 10.030 12.537,50

Opdeling af leveringsomfang samt oprettelser af seriel/parallel måler

Hvis du ønsker at opdele leveringsomfanget på en installation eller opsætte en seriel eller parallel måler under et eksisterende leveringsomfang, betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen jf. tilslutningsbestemmelserne afsnit 3.4.6. Dog minimum 1.500 kr. pr. installation (1.875 kr. inkl. moms).

Elpriser

Se elpriser, tilslutningsbidrag og fastlæggelse af priser.

Se elpriser