Tarif og abonnement

Se de forskellige tariffer, og hvilke tariffer der gælder for dig. Som almindelig privatkunde er du tilsluttet i et kabelskab. Derfor skal du kigge efter C priser.

Forbrugskunder og egenproducenter

Nedenstående findes de gældende priser for Trekantområdet og Bornholm. Historiske priser findes længere nede på denne side.

Som elnetkunde betaler du både for den strøm du bruger og for at få den sendt gennem elnettet til din bolig. TREFOR står for transporten af strømmen. Det betales via nettariffen. Tariffen for transport af el er bestemt af Forsyningstilsynet, der fastsætter et loft over, hvor meget netselskabet må opkræve for at transportere el i elnettet. Elnetkunderne er opdelt i forskellige kundegrupper, og du kan se tarifferne ved at klikke på navnet for den enkelte kundegruppe.

Hent priser for 1. januar 2024 for Trekantområdet

Hent priser for 1. maj 2024 for Trekantsområdet

Hent priser for 1. januar 2024 for Bornholm

Nettarif - fra lavlast til spidslast

Tarifferne varierer i løbet af døgnet baseret på belastningen i elnettet. Belastningen går fra lavlast til højlast til spidslast. Det betyder, at din tarif ikke vil være den samme på alle døgnets 24 timer.

Du kan se hvordan timetarifferne er inddelt i billedet herunder. Er du privatkunde (almindelig hustand), skal du kigge under C-kunder.

* Weekend og helligdage: Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. Pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 25. december, 26. december og 31. december. ** Vinter er fra 1. oktober til 31. marts. Sommer er fra 1. april til 30. september.

Forklaring til tidsopdeling

Der differentieres ikke mellem hverdage og weekend på C-niveau*.

Periodeforklaring: Vinter (oktober-marts) | Sommer (april-september)

Belastning: Lavlast (markeret med grøn i tabellen i pristabellen) til højlast (markeret med gul) til spidslast (markeret med rød).

Følgende dage er defineret som weekend- og helligdage (gælder Blav, Bhøj, Alav, Ahøj og A0):

Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. Pinsedag, 1. maj, 5. Juni, 24. December, 25. December, 26. december og 31. december.

Periodeforklaring: Vinter (oktober-marts) | Sommer (april-september)

Belastning: Lavlast (markeret med grøn i tabellen ovenfor) til højlast (markeret med gul) til spidslast (markeret med rød).

Godt at vide om elnet priser og tariffer

Der er krav om installation af produktionsmåler hvis produktionsanlæggets mærkeeffekt er større end 50 kW.

Alle priser er eks. moms.

TREFOR El-net C priser

Netabonnement: 465 kr./år.
Kraftværk: 444 kr./år.
Vindmølle BEK 1063: 240 kr./år.

TREFOR El-net Blav priser

Netabonnement: 729 kr./år.
Kraftværk: 732 kr./år.
Vindmølle BEK 1063: 264 kr./år.

TREFOR El-net Bhøj priser

Netabonnement: 3.273 kr./år.
Kraftværk: 3.376 kr./år.
Vindmølle BEK 1063: 264 kr./år.

TREFOR El-net Alav

Netabonnement: 3.273 kr./år.
Kraftværk: 3.376 kr./år.

TREFOR El-net Øst C priser

Netabonnement: 576 kr./år.

TREFOR El-net Øst Blav priser

Netabonnement: 576 kr./år.

TREFOR El-net Øst Bhøj priser

Netabonnement: 1.524 kr./år.

Derfor er nettariffen dyrere på Bornholm end i Trekantområdet

I Danmark er elnettet ejet af forskellige elnetselskaber med forskellig sammensætning, kundeantal og geografi. Tilsammen er det afgørende for, hvordan nettariffen bliver prissat - og derfor er nettarifferne ikke nødvendigvis ens landet over.

Sådan er det også, når vi sammenligner nettariffen i Trekantområdet med Bornholm.

Nettariffer på bornholm

El-Net

Du skal selv vælge, hvor du køber el

Der er mange elleverandører i Danmark, og du kan frit vælge, hvem du vil købe el hos. Priserne kan variere meget, så det er en god ide at undersøge forskellige udbyderes priser, gebyrer osv.