Tarif og abonnement

Vælg tariftype nedenfor, og se de priser, der er gældende for dig.

Forbrugskunder og egenproducenter

Nedenstående priser er gældende fra 1. april 2022.

Som elnetkunde betaler du både for den strøm du bruger og for at få den sendt gennem elnettet til din bolig. TREFOR står for transporten af strømmen. Det betales via nettariffen. Tariffen for transport af el er bestemt af Forsyningstilsynet, der fastsætter et loft over, hvor meget netselskabet må opkræve for at transportere el i elnettet. Elnetkunderne er opdelt i forskellige kundegrupper, og du kan se tarifferne ved at klikke på navnet for den enkelte kundegruppe.

Nettarif - fra lavlast til spidslast

Tarifferne varierer i løbet af døgnet baseret på belastningen i elnettet. Belastningen går fra lavlast til højlast til spidslast. Det betyder, at din tarif ikke vil være den samme på alle døgnets 24 timer.

Du kan se hvordan timetarifferne er inddelt nedenfor. Er du privatkunde (almindelig hustand), skal du kigge under C-kunder.

Forklaring til tidsopdeling

Der differentieres ikke mellem hverdage og weekend på C-niveau*.

Periodeforklaring: Vinter (oktober-marts) | Sommer (april-september)

Belastning: Lavlast (markeret med grøn i tabellen ovenfor) til højlast (markeret med gul) til spidslast (markeret med rød).

Følgende dage er defineret som lavlastdage (gælder Blav, Bhøj, Alav, Ahøj og A0):

Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. Pinsedag, 1. maj, 5. Juni, 24. December, 25. December, 26. december og 31. december.

Periodeforklaring: Vinter (oktober-marts) | Sommer (april-september)

Belastning: Lavlast (markeret med grøn i tabellen ovenfor) til højlast (markeret med gul) til spidslast (markeret med rød).

Godt at vide om elnet priser og tariffer

Der er krav om installation af produktionsmåler hvis produktionsanlæggets mærkeeffekt er:

  • Solcelleanlæg > 50 kW
  • Vindmøller > 25 kW
  • Andet > 11 kW

Alle priser er eks. moms.

TREFOR El-net C priser

Netabonnement: 465 kr./år.
Kraftværk: 444 kr./år.
Vindmølle BEK 1063: 240 kr./år.

TREFOR El-net Blav priser

Netabonnement: 729 kr./år.
Kraftværk: 732 kr./år.
Vindmølle BEK 1063: 264 kr./år.

TREFOR El-net Bhøj priser

Netabonnement: 3.273 kr./år.
Kraftværk: 3.376 kr./år.
Vindmølle BEK 1063: 264 kr./år.

TREFOR El-net Alav

Netabonnement: 3.273 kr./år.
Kraftværk: 3.376 kr./år.

TREFOR El-net Øst C priser

Netabonnement: 576 kr./år.

TREFOR El-net Øst Blav priser

Netabonnement: 576 kr./år.

TREFOR El-net Øst Bhøj priser

Netabonnement: 1.524 kr./år.

El-Net

Du skal selv vælge, hvor du køber el

Der er mange elleverandører i Danmark, og du kan frit vælge, hvem du vil købe el hos. Priserne kan variere meget, så det er en god ide at undersøge forskellige udbyderes priser, gebyrer osv.