Hvor kommer vores vand fra?

TREFOR Vand leverer noget af det reneste vand i områderne omkring Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle.

TREFORs vandværker i Trekantområdet

Vi leverer rent og frisk drikkevand til ca. 53.000 husstande i Trekantområdet. Vandet kommer fra vores 10 vandværker, som alle er placeret i vores forsyningsområde.

Nyt vandværk i Middelfart

Ultimo 2025 står et nyt moderne vandværk klar i Middelfart. Det vil forsyne området med frisk vand og årligt producere op til 1 mio. m3.

Læs mere om projektet her

 

Få overblik over TREFORs vandværker og vandtårne i Trekantområdet

 • Tørskind Vork Vandværk, Fredericia
 • Follerup Vandværk, Fredericia
 • Kongsted Vandværk, Fredericia
 • Kaltofte Vandtårn, Fredericia
 • Søndre Vandværk, Vejle
 • Lysholt Vandværk, Vejle
 • Søndermarkens Vandtårn, Vejle
 • Viborgvejens Vandtårn, Vejle
 • Trudsbro Vandværk, Kolding
 • Søndre Vandværk, Kolding
 • Østre Vandværk, Kolding
 • Svenstrup Vandværk, Middelfart
 • Staurbyskov Vandværk, Middelfart

Mere om vandværkerne

 

Find også de private vandværker i Trekantområdet

Her kan du se, hvor de private vandværker ligger og hvilket område, de forsyner med vand:

Find din stophane

Hvis du renoverer dit hus, eller er i gang med at bygge nyt, kan du få brug for at lukke for vandforsyningen – så her er hjælp til at finde din stophane.

Find din stophane

Vandets hårdhed

Vandets hårdhed måles i °dH (Deutsche Härte) og bestemmes ud fra indholdet af kalk og magnesium. Jo højere indhold af kalk og magnesium, jo større hårdhedsgrad har vandet.

I TREFOR VANDs forsyningsområde er vandets hårdhed

 • Kolding 11°dH
 • Fredericia 13-15°dH
 • Vejle 9-15°dH
 • Middelfart 14-22°dH

Hårdhed i °dH

 • 0-4 °dH: Meget blødt
 • 4-8 °dH: Blødt
 • 8-12 °dH: Middelhårdt
 • 12-18 °dH: Temmelig hårdt
 • 18-24 °dH: Hårdt
 • 24-30 °dH: Meget hårdt
 • Over 30 °dH: Særdeles hårdt

Se mere om drikkevandets hårdhed i Danmark på GEUS' hjemmeside.

Blødgøringsanlæg

TREFOR Vand anvender ikke central blødgøring af vand i vores forsyningsområde.

Beslutningen er baseret på konstaterede hårdheder mellem 9-15˚dH i størstedelen af det vand, der indvindes i forsyningsområdet, og mindre indvundne mængder på Fyn med en hårdhed på op til 22˚dH, der opblandes med vand fra Jylland i forbindelse med distribution til kunder.

Baggrunden for beslutningen er Naturstyrelsens rapport om ”Central blødgøring af vand” fra 2011, der konkluderer, at central blødgøring af vand først er et relevant virkemiddel ved hårdheder over ca. 15˚dH.

Som et eksempel i rapporten tages der udgangspunkt i en reduktion af hårdhed fra 17 til 8˚dH, hvor der ikke bevises en samfundsmæssig gevinst ved dette. Vandet skal være hårdere, før det kan betale sig. Derudover anbefales det ikke at blødgøre vandet til en værdi under 5-6˚dH, da det vil tære på alle installationer.

Boring

Vi pumper grundvand op fra 72 vandboringer.

Grundvandet der indvindes er generelt af god kvalitet. Vi arbejder hele tiden med at finde nye kildepladser og renovere eksisterende boringer.

Formålet er, at minimere risikoen for at pesticider finder vej til grundvandet via boringerne.

Iltning

Iltningen har betydning for friskheden og den gode smag. Råvandet iltes på vandværket ved at blæse luft gennem det.

Iltningen udfælder jern og mangan og frigør luftarterne svovlbrinte, kuldioxid og methan.

Fakta om drikkevand

 

Filtrering

Det iltede vand bliver renset i sandfiltre.

Rensningen foregår ved biologiske og kemiske processer i filtrene, hvor jern, mangan og ammonium fjernes. På nogle vandværker bliver vandet filtreret to gange, inden det distribueres.