Nyt vandværk i Middelfart

TREFOR Vand etablerer nyt moderne vandværk i Middelfart.
Det nye moderne vandværk vil kunne forsyne Middelfart-området med frisk vand, og årligt producere op til 1 mio. m3.

TREFOR Vand bygger nyt vandværk. Det betyder, at der i den kommende periode vil være stor aktivitet omkring den tidligere højdebeholder.

Arbejdet med at etablere det nye vandværk kommer ikke til at påvirke leveringen af vand i Middelfart.

Vejledende tidsplan for projektet:

Ultimo 2023

  • Fældning af træer i samarbejde med Middelfart Kommune
  • Nedrivning af gammelt vandbeholderanlæg

Medio 2024

  • Byggeriet opstartes

Ultimo 2025

  • Det nye vandværk er klar til at levere vand
Skitse af det nye vandværk i Middelfart

Fakta om projektet

  • Trefor Vand leverer 1.000.000 m3 vand
  • Råvand hentes fra Brenderup

 

BMX-ruten i Staurby Skov bliver justeret, så der kommer nye spændende ruter

Mountainbikestierne i området omkring byggepladsen/området vil være utilgængelige fra september 2023 og frem til endelig opførsel af det nye vandværk.

Middelfart Kommune opretter nye alternative ruter under projektets opførelse.