Nyt vandværk i Middelfart

Det nye moderne vandværk vil kunne forsyne Middelfart-området med frisk vand, og årligt producere op til 1 mio. m3. Arbejdet med at etablere det nye vandværk kommer ikke til at påvirke leveringen af vand i Middelfart.

Om byggeriet

TREFOR Vand bygger nyt vandværk ved Middelfart. Det betyder, at der i den kommende periode vil være stor aktivitet omkring den tidligere højdebeholder.

 • Bliver opført i forlængelse af P-pladsen på Skovsvinget i Middelfart
 • Grunden på 7.987 m2 ligger mellem motorvejen og et mindre skovområde
 • Vandværket er tegnet af Ginnerup Arkitekter
 • Bygningen fylder 657 m2 og bliver 19 meter høj
 • Bygningen opført med stor glasfacade og til en del af murstensfacaden genbruges mursten fra et nedlagt anlæg på Beriderbakken i Vejle
 • Der genetableres 1.645 m2 skovbryn, når byggeriet er færdigt
 • De omkringliggende grønne arealer bliver genetableres med fokus på biodiversitet og afslutning mod skoven.
 • TREFOR Vand havde tidligere en højdebeholder på grunden og har tilkøbt nabojord af Middelfart Kommune.
 • Vandværket står klar ultimo 2025

Om vandværket

 • Skal forsyne Middelfart-området med drikkevand
 • Kan producere og levere op til 1.000.000 kubikmeter drikkevand om året
 • Anlægget kan producere op til 210.000 liter vand i timen
 • Anlægget indeholder to lagertanke i rustfrit stål med 700 kubikmeter rent drikkevand i hver
 • Placeringen 35 meter over havets overflade er med til at skabe et naturligt højdetryk til vandet
 • Anlægget bliver ubemandet og overvåget fra TREFORs driftsovervågning i Kolding.

Første spadestik til det nye vandværk

Skovlene og de store smil blev luftet, da TREFOR Vand i høj sol og med kig til Lillebæltsbroen tog hul på opførelsen af et nyt vandværk ved Fynske Motorvej i Middelfart. Med første spadestik til Middelfart Vandværk har vandselskabet indledt arbejdet med at styrke forsyningssikkerheden til beboere og virksomheder på Vestfyn.

”Middelfart Vandværk er epokegørende. Vi fremtidssikrer vandforsyningen i Middelfart, der igen kan se frem til at blive forsynet med drikkevand fra vestfynske grundvandskilder. Der er gjort et grundigt forarbejde, og det her er en løsning, der giver området rent drikkevand, høj leveringssikkerhed og moderne forsyningsfaciliteter,” siger Charles Nielsen, direktør i TREFOR Vand.

Læs hele pressemeddelelsen her

Om grundvandet

 • TREFOR Vand har etableret en ny kildeplads med fire boringer ved Brenderup
 • Grundvandsmagasinet her vil kunne levere vand i mere end 30 år
 • Der bliver etableret 15 km hovedvandledning fra Brenderup til Middelfart Vandværk
 • Grundvandet bliver behandlet på vandværket og sendt videre som rent drikkevand

Læs mere om kildepladsen ved Brenderup

Nedtagning af et ældre bygningsværk

Det fine bygningsværk fra 1925 har i mange år fungeret som et beholderanlæg, hvor vandet til byens borgere blev opbevaret. Det gamle vandbeholderanlæg var strategisk placeret på det højeste sted i Middelfart, så vandet selv kunne finde vej ned i byen. Nu er det gamle bygningsværk taget ned for at gøre plads til det nye vandværk, som skal forsyne Middelfart med rent drikkevand fra 2025.

BMX-ruten i Staurby Skov bliver justeret, så der kommer nye spændende ruter

Mountainbikestierne i området omkring byggepladsen/området vil være utilgængelige fra september 2023 og frem til endelig opførsel af det nye vandværk.

Middelfart Kommune opretter nye alternative ruter under projektets opførelse.