Vi sikrer vand af høj kvalitet

Drikkevandet i Trekantområdet har meget høj kvalitet og bliver løbende kontrolleret af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium.

Vi stiller store krav til vores vand

Vi udfører også egne kvalitetskontroller og analyser af vores vand på boringerne, vandværkerne og på ledningsnettet. Vi undersøger blandt andet vandet for bakterier og forskellige miljøskadelige stoffer for at sikre, at du modtager rent og sundt vand.

Hos TREFOR Vand stiller vi store krav til vores vand, og derfor udfører vi også flere og mere omfangsrige kontroller af vores vand, end myndighederne foreskriver. Vi tager løbende mikrobiologiske prøver på alle vandværker, vandtårne og beholdere for løbende at holde øje med vandkvaliteten. På vandværkerne sørger vi for, at der mindst et par gange om året bliver taget en større kontrol af vandet, hvor vi undersøger indholdet af metaller, mikroforureninger og meget mere. Desuden udfører vi en boringskontrol på hver boring mindst hver 3. år.

Kontrollerne gennemføres efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Læs Drikkevands­bekendtgørelsen.

Se også Miljøstyrelsens drikkevandskvalitetsrapport.

Vand

Nøgletal om vores vand

Vi udfører løbende analyser af vores drikkevand. Det drikkevand, som vi leverer, skal være sundt og smage godt.

Vand

Vi er ISO 22000 certificeret

TREFOR Vand er certificeret inden for fødevaresikkerhed - ISO 22000. Alle processer og arbejdsgange i forhold til vores vandkvalitet er blevet kontrolleret og godkendt af Bureau Veritas. Det er din garanti for, at drikkevandet fra din hane er rent og velsmagende og overholder kvalitetskravene i lovgivningen.

Kvinde tjekker vand

Vand

Fagtermer om vand

Her finder du en alfabetisk oversigt over relevante vandfagtermer.