Fra grundvand til drikkevand

Smagen af det danske vand er noget ganske særligt.
 • Dansk vand smager af mere

 • Vi beskytter grundvandet

 • TREFOR Vand er ISO 22000 certificeret

Drikkevandet i Danmark er helt unikt. Det skyldes, at alt vores drikkevand stammer fra grundvand, som er blevet renset i flere generationer af naturens egne renseprocesser. Derudover iltes og filtreres grundvandet inden det sendes ud til forbrugernes vandhaner. Derfor smager dansk vand af mere.

Her kan du se vandets vej fra grundvandsmagasinerne til det kommer ud af din vandhane.

Inden du får rent drikkevand ud af din vandhane, er vandet på en rejse. Først pumpes råvand op fra grundvandsmagasiner. Råvandet bliver derefter ledt til et vandværk, hvor det bliver iltet og filtreret. Og herfra pumpes vandet enten ud til et vandtårn eller direkte ud til forbrugerne gennem et effektivt vandledningsnet.

Vi beskytter grundvandet

Rent drikkevand er ét af vores helt store privilegier i Danmark. Hos TREFOR Vand arbejder vi dagligt på at sikre rent drikkevand - også i fremtiden.

Vi gør en stor indsats for at beskytte grundvandet. Blandt andet fører vi nøje tilsyn med vandkvaliteten i vores boringer. Vi beskytter også vores boringer mod forurening. Det sker blandt andet i et samarbejde med skovrejsningsfirmaer, som planter vildtremisser omkring boringer.

Grundvandet beskyttes med beplantning

Vildtremiser beskytter drikkevandsboringer, giver vildtet nye levesteder og løfter helhedsindtrykket for dem, der benytter områderne. Derfor har TREFOR Vand i samarbejde med en række landmænd taget initiativ til at beskytte drikkevandsboringer mod uheld og akutte forureninger ved at plante vildtremiser.

Hovedformålet med beplantningerne er grundvandsbeskyttelse, men jo mere værdi for mennesker og dyr vi kan få med i vores grundvandsbeskyttende løsninger jo bedre.

Lars Skjerning

vandforsyningschef ved TREFOR Vand

Drikkevandsboringer og vildtremiser passer godt til hinanden

En vildtremise skal som hovedregel have en vis størrelse, holde vinden ude og lukke solen ind.

Når TREFOR Vand følger de råd, er der god chance for, at skabe et område, som vildtet sætter pris på at opholde sig i. Beplantningen skal være lysåben i midten, tæt i kanterne og arealet skal være på ca. 2000 m2, og det er omtrent størrelsen af en 25 meter beskyttelseszone.

Vi vil gerne samarbejde

”Vi vil gerne samarbejde med landbruget og øvrige arealinteressenter om grundvandsbeskyttelse i de områder, hvor vi indvinder vand. Løsningerne må samtidig gerne være værdiskabende for dem, der benytter området. Det opnår vi med vildtremiser”, siger Lars Skjerning, vandforsyningschef ved TREFOR Vand.

Arbejdsplads med respekt for naturen

Lige omkring en drikkevandsboring skal der være plads til at arbejde med kraner og pumper, så boringen holdes fri, men i udkanten af 25 meter-zonen må der gerne være skærmet af med træer og buske.

Allerede inden for et år vil småvildt som harer og fasaner indfinde sig, og beplantningen vil danne godt ly for større vildt efter tre år, mens der vil gå fem-syv år, før den er helt tæt på de fleste jorde. Grundvandsbeskyttelse er til gengæld allerede begyndt ved plantningen af de nye træer og buske.

Fakta

25 meter zonen

Der står i Miljøbeskyttelsesloven, at der omkring indvindingsboringer til almene vandværker skal være beskyttelseszoner på 25 meter. Så sikres grund- og drikkevand mod forurening nær boringerne. Inden for 25 meter zonen må jorden ikke dyrkes, gødes eller sprøjtes. Der må ikke opbevares miljøfremmede stoffer på arealet. Hvis der står græs derpå, må man gerne slå det, holde kreaturer eller vende med landbrugsmaskiner. Zonen kan også beplantes delvist.

Vildtremiser

En vildtremise kan bestå af 5 dele:

 • En kantbeplantning, der holder vinden ude
 • Et område med lave træer og store buske til skjul
 • Lave træer og buske med bær og nødder, som kan give føde
 • Lave buske
 • Et åbent areal, hvor drikkevandsboringen er lokaliseret

Kilde: Naturstyrelsen

Aftale om grundvandsbeskyttelse

TREFOR Vand har indgået følgende rammeaftaler om grundvandsbeskyttelse:

Dyrkningsaftale 2023 Kongsted 3,37 ha

Dyrkningsaftale 2023 Lysholt 2,13 ha

Dyrkningsaftale 2023 Lysholt 3,05 ha

Dyrkningsaftale 2023 Lysholt 0,49 ha

Dyrkningsaftale 2022 Tørskind-Vork 6 ha

Dyrkningsaftale 2022 Tørskind-Vork 1,80 ha

Dyrkningsaftale 2022 Tørskind-Vork 3,71 ha

Dyrkningsaftale 2021 Tørskind-Vork 5,78 ha

Dyrkningsaftale 2020 Trudsbro 41,6 ha

Dyrkningsaftale 2020 Follerup 5,6 ha

TREFOR Vand er ISO22000 certificeret

Det vil sige, at det er godkendt inden for særlige rammer, der gælder fødevaresikkerhed. Vi er stolte af, at vi leverer så frisk og rent vand til borgerne i Trekantområdet – og derfor passer vi ekstra godt på det.

Vand

Krav til hygiejne

Drikkevand er en fødevare og derfor er det vigtigt, at vores hygiejnekrav bliver overholdt. Det gælder for alle der graver for os, arbejder på ledningsanlæg eller arbejder med TREFORs drikkevand.

Vand

Fagtermer om vand

Se ordbogen med fagtermerne om vand

Ofte stillede spørgsmål om vand

Modtager du vand fra TREFOR Vand, er vandet i dit område af rigtig god kvalitet. Det sørger vi for ved en omfattende kontrol af vandkvaliteten. 

TREFOR Vand kontrollerer løbende vandet for bakterier for at sikre, at dit drikkevand er rent og sundt. 

Vi arbejder også for at sikre, at dit drikkevand er af den bedste kvalitet i fremtiden. Vi renoverer løbende ledningsnettet for at minimere vandspild, og dermed give dig en mere stabil vandforsyning. Samtidig arbejder vi også for at beskytte grundvandet, så dit drikkevand forbliver rent og sundt.

Læs mere om TREFOR Vands vandkvalitet

I TREFOR Vands vandforsyningsområde er vandets hårdhed følgende:

 • Kolding 11°dH
 • Fredericia 13-15°dH
 • Vejle 9-15°dH
 • Middelfart 14- 22°dH

Middelhårdt vand er 8-12°dH
Temmelig hårdt er 12-18 °dH
Hårdt vand er 18-24°dH

Der kan være flere forskellige årsager til, at du mangler varmt vand. 

Du modtager kun koldt vand fra vandværket. Varmt vand produceres i din bolig af dit varmeanlæg, f.eks. fjernvarmeanlæg, varmepumpe, pillefyr eller lignende.

Vi anbefaler, at du kontakter en VVS-installatør, hvis du ikke selv kan finde årsagen til det manglende varme vand.