Nye installationer og udvidelser

Autoriseret el-installatør laver nye el-installationer
Kontakt altid en autoriseret el-installatør ved nye installationer og udvidelser af eksisterende.

Når du skal bygge en ny installation eller udvide en eksisterende, skal du kontakte din autoriserede el-installatør. El-installatøren laver så en tilmelding til TREFOR El-net.

Priser for tilslutning bliver opdateret én gang årligt ved årsskiftet.

TREFOR El-net eller el-installatøren kan først opsætte en elmåler, når du har betalt tilslutningsbidrag, og når du har valgt, hvem der skal levere el til dig. Du kan frit vælge din el-leverandør. Se liste over mulige el-leverandører.

TREFOR El-nets montører efterser og plomberer din elmåler, når den er installeret.

Nye installationer og udvidelser

Ja. Måleren kan installeres, når du har betalt tilslutningsbidrag og du har valgt din el-leverandør.

Elmåleren koster ikke noget for dig, fordi den er ejet af TREFOR El-net.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis elmåleren beskadiges opkræver TREFOR El-net 2.500 kr., inden der kan sættes en ny elmåler op.

Din ejendoms elforsyning begynder der, hvor stikledningen har sit udgangspunkt i enten kabelskab eller transformerstation. 

Bliver elforsyningen defekt på strækningen fra kabelskabet eller masten frem til din bolig, er det dig selv, der må afholde udgiften. Det er dog i langt de fleste tilfælde muligt at tegne en forsikring mod brud på stikledninger og rør. Vi anbefaler, at du undersøger, om din forsikring dækker denne type skader.

Ja. I følge tilslutningsbestemmelserne kan et leveringsomfang deles.

Kontakt TREFOR El-nets installationsafdeling for sagshåndtering.

Data om elnettet ligger frit tilgængeligt for alle, der har lyst til at kigge nærmere på elforbruget i Trekantområdet. Her kan man blandt andet trække data ud fra kundetyper, geografi, årstid og adfærd. Her finder du dataportalen