Midler­tidige installationer

Midlertidige installationer er forsyninger af mindre end 1 års varighed og disse kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag.

Når du skal bruge en midlertidig forsyning til f.eks. byggepladser, forlystelsesparker, vejarbejder m.v., skal du kontakte din el-installatør. El-installatøren laver den nødvendige tilmelding til TREFOR El-net.

Tilmeldingen skal være TREFOR El-net i hænde senest 5 dage, inden den midlertidige installation tages i brug.

TREFOR El-net undersøger herefter mulighederne for at blive tilsluttet. Prisen for den midlertidige tilslutning afhænger af de fysiske forhold på stedet. 

Du kan ikke få udleveret eller opsat elmåler, før gebyrer for midlertidig installation er betalt, og du har valgt el-leverandør.

Elnet

Elpriser

Se elpriser, tilslutningsbidrag og fastlæggelse af priser.

Elnet

Vælg selv, hvor du køber el

Der er mange elleverandøre i Danmark, og du kan frit vælge, hvem du vil købe el hos. Priserne kan variere meget, så det er en god ide at undersøge forskellige udbyderes priser, gebyrer osv.