Skade på udstyr

TREFOR El-net vil gerne levere en sikker og stabil elforsyning til vores mere end 137.000 netkunder. Desværre kan det ikke undgås, at der sker afbrydelser på elnettet.

Der er mange trusler mod elnettet: Væltede træer, påkørsel af kabelskabe eller en entreprenør, der graver det forkerte sted. I sjældne tilfælde kan den slags føre til, at du har 400 Volt i installationen i stedet for 230 volt. Det kan gå ud over de mange fintfølende elektriske apparater, du har i din bolig. Apparater som fjernsyn, højtalere og computere er i fare for at blive ødelagt ved overspænding.

Sjældne skader hos private

I TREFOR El-net har vi sjældent henvendelser med krav om erstatning for ødelagte elektriske apparater. I næsten alle tilfælde er det et anliggende mellem skadelidte og dennes forsikringsselskab.

Langt de fleste husstande har en familie- eller husstands­forsikring, hvor der er dækning for el-skader. Det er dog vigtigt, at du tjekker husstandens police for at finde ud af, hvor langt forsikringsselskabets ansvar gælder. Så kan du sikre, at du ikke selv skal bære udgiften, hvis din husstand får en skade, der skyldes forkert elektrisk spænding.

Kun i særlige tilfælde kan TREFOR El-net gøres juridisk ansvarlig for fejl og dermed erstatningspligtig. I praksis har det vist sig meget svært at placere et ansvar ved overspændingsskader, da der ofte er tale om, at en tredjepart er involveret, f.eks. ved træfældning eller gravearbejde.

Skade på elektrisk udstyr

Det er praksis, at tingforsikring går forud for ansvars­forsikring. Du skal derfor anmelde en skade til dit forsikringsselskab.

Hvis din forsikring mener at erstatningsansvaret kan placeres ved TREFOR El-net, retter de en henvendelse til os, hvorefter vi anmelder skaden til vores forsikringsselskab. Forsikringsselskaberne vil sammen vurdere ansvaret og behandle sagen. Placeres erstatningsansvaret ved TREFOR El-net, får du dækket selvrisikoen.

Hvis du ikke har en indbo- eller husforsikring, skal du indsende dit krav til os. Vi skal have dokumentation i form af originale regninger og kvitteringer for købet af nye genstande eller for reparation af de genstande, der er blevet skadet. Dit krav med tilhørende dokumentation vil herefter blive behandlet af vores forsikringsselskab.

Vi gør opmærksom på, at sagsbehandling i forsikrings­branchen kan være op til seks uger.

Mindsk risikoen

Mange elektriske apparater har en "standby-funktion". Hvis apparatet står standby, når det ikke bruges, øges risikoen for skader, hvis apparatet udsættes for overspænding.