El-producerende anlæg

Produktion af el til eget forbrug eller salg af egenproduceret el.

Ønsker du at producere el til eget forbrug, eller vil du sælge egenproduceret el til markedet via solcelleanlæg, vindmøller eller anden form for elproducerende anlæg? Så skal du tilmelde dit anlæg til elnettet.

Sådan gør du:

Inden du påbegynder installation af anlægget, skal du have tilsagn fra Energistyrelsen. På deres hjemmeside kan du læse mere om 'Tilsagns-ID', og hvordan dette bliver tildelt. Se mere om ansøgningsprocessen.

Sammen med et 'Tilsagns-ID' og en udfyldt stamdatablanket kan din el-installatør tilmelde dit anlæg til TREFOR El-net. Stamdatablanketten kan downloades fra Energistyrelsens hjemmeside

Når dit anlæg er oprettet hos TREFOR El-net, bliver der genereret et GSRN-nummer. GSRN nummeret er anlæggets 18 cifrede ID-nummer. Dette ID-nummer skal bruges til ansøgning om endelig afgørelse om nettoafregning og evt. pristillæg. Du kan få dit GSRN-nummer oplyst ved at rette henvendelse til din el-leverandør.

Når TREFOR El-net har modtaget en tilmelding med oplysninger om stamdata fra din el-installatør og brev fra Energistyrelsen om valgt afregningsform og godkendelse, kan vi anvise anlægget. Når anlægget er anvist, må din installatør foretage den elektriske tilslutning.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen og det videre forløb på Energistyrelsens hjemmeside eller ved at klikke her.

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt din el-leverandør, som kan oplyse dig om GSRN-nummeret.

For administrationen af tilmeldingen opkræver TREFOR El-net et gebyr jf. gebyroversigten

Producenter betaler på lige fod med andre forbrugere for måleradministration og for transport af energi igennem elnettet.

Derudover betaler producenter også en rådighedsbetaling, som dækker netselskabets omkostninger til at stille nettet til rådighed, når producenten selv forbruger sin produktion.