El-producerende anlæg

Produktion af el til eget forbrug eller salg af egenproduceret el.

Ønsker du at producere el til eget forbrug, eller vil du sælge egenproduceret el til markedet via solcelleanlæg, vindmøller eller lignende? Så skal du tilmelde dit anlæg til elnettet.

Sådan gør du:

Inden du påbegynder installation af anlægget, skal du vælge en autoriseret el-installatør til at sørge for tilmelding og tilslutning af anlægget.

Når installatøren tilmelder anlægget vedhæfter installatøren en udfyldt stamdatablanket og tekniske bilag som sikrer at anlægget lever op til de krav og normer som findes for elproducerende anlæg. Stamdatablanketten kan findes ved at følge dette link. De tekniske bilag sørger el-installatøren for.

Når TREFOR El-net har modtaget en tilmelding med oplysninger om stamdata fra din el-installatør kan vi behandle tilmeldingen. Når tilmeldingen er behandlet, må din installatør foretage den elektriske tilslutning.


Når dit anlæg er oprettet hos TREFOR El-net, bliver der desuden genereret et GSRN-nummer som vi sender til dig sammen med opkrævning af administrationsgebyr for oprettelsen. GSRN nummeret er anlæggets unikke 18 cifrede ID-nummer. Dette ID-nummer kan du bruge til at vælge en produktions-elleverandør til at udbetale overskudsproduktion.

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt din el-leverandør, som kan oplyse dig om GSRN-nummeret.

For administrationen af tilmeldingen opkræver TREFOR El-net et gebyr jf. gebyroversigten

Producenter betaler på lige fod med andre forbrugere for måleradministration og for transport af energi igennem elnettet.

Derudover betaler producenter også en rådighedsbetaling, som dækker netselskabets omkostninger til at stille nettet til rådighed, når producenten selv forbruger sin produktion.