Spørgsmål og svar for elkunder

Her kan du finde svar på de ofte stillede spørgsmål, du kan have som elkunde.

Som udgangspunkt skal du kontakte din el-leverandør for at få svar på dine spørgsmål. TREFOR El-net leverer ikke el til dig. Vi driver og vedligeholder distributionsnettet og måler energioverførslen i Trekantområdet, mens din el-leverandør køber og sælger energi fra markedet. Det er derfor, du skal kontakte din el-leverandør, hvor du har bestilt dit elprodukt og er elkunde.

Ny grund

Hvis kabelskabet står på din matrikel, har du lov til at få det flyttet. Du skal selv betale for flytningen, som koster 15-20.000 kr. 

Du skal kontakte din el-installatør.

Nedgravning af stikledningen er dit eget ansvar. TREFOR El-net anviser et tilslutningspunkt til din el-installatør maksimalt 30 meter fra grundskel jf. tilslutningsbestemmelsernes afsnit 3.1.3.

Valg af el-leverandør

TREFOR El-net driver og vedligeholder distributionsnettet og måler energioverførslen i Trekantsområdet.

En el-leverandør køber og sælger energi fra markedet. Det er derfor el-leverandøren, du er kunde hos.

Du vælger en el-leverandør fra elpris.dk og følger deres anvisninger.

Nej. TREFOR El-net er en netvirksomhed. Vores opgave er at drifte og vedligeholde elnettet samt at måle strømmen hos netkunderne.

Hvis vi har modtaget genåbningsbestillingen fra din elleverandør inden kl. 11.00, kommer vi i løbet af eftermiddagen og senest kl. 16 for at genåbne. Hvis vi modtager bestillingen efter kl. 11.00, genåbner vi i løbet af den efterfølgende dag.

OBS. Vi genåbner kun hvis du er hjemme, når vi kommer.

Nye installationer og udvidelser

Data om elnettet ligger frit tilgængeligt for alle, der har lyst til at kigge nærmere på elforbruget i Trekantområdet. Her kan man blandt andet trække data ud fra kundetyper, geografi, årstid og adfærd. Her finder du dataportalen

Ja. I følge tilslutningsbestemmelserne kan et leveringsomfang deles.

Kontakt TREFOR El-nets installationsafdeling for sagshåndtering.

Din ejendoms elforsyning begynder der, hvor stikledningen har sit udgangspunkt i enten kabelskab eller transformerstation. 

Bliver elforsyningen defekt på strækningen fra kabelskabet eller masten frem til din bolig, er det dig selv, der må afholde udgiften. Det er dog i langt de fleste tilfælde muligt at tegne en forsikring mod brud på stikledninger og rør. Vi anbefaler, at du undersøger, om din forsikring dækker denne type skader.

Elmåleren koster ikke noget for dig, fordi den er ejet af TREFOR El-net.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis elmåleren beskadiges opkræver TREFOR El-net 2.500 kr., inden der kan sættes en ny elmåler op.

Ja. Måleren kan installeres, når du har betalt tilslutningsbidrag og du har valgt din el-leverandør.

Elmåler

Her finder du vejledninger til alle TREFOR El-nets elmålere

Strømsvigt

Mangler du strøm til nogle af dine apparater, lys eller strøm i noget af din bolig, så er det måske en sikring, der er sprunget eller dit HFI/HPFI relæ, som er slået fra.

Start med at slukke alle apparater, der sidder i den gruppe, som sikringen dækker. Slå automatsikringen til igen eller udskift sikringen.

Tænd for apparaterne igen - ét ad gangen.

Hvis automatsikringen slår fra igen, eller sikringen springer, så ved du, hvilket apparat der er i stykker. Sluk for det.

Tænd automatsikringen eller udskift sikringen igen, så skulle du gerne have strøm igen.

Slår automatsikringen stadig fra eller springer sikringen igen, så skal du kontakte en autoriseret elinstallatør.

Hvis der er en lampe, som lyser konstant rødt på elmåleren, skal du kontakte din el-leverandør. Det fremgår af din elregning, hvem din el-leverandør er.

Hvis der er en lampe, som blinker rødt, har elmåleren været fjernafbrudt, og du kan tænde den igen. 

Hvis en eller flere faser mangler, kan du se, om der er strømafbrydelse i dit område på Driftsinfo.

Hvis der ikke er strømafbrydelse, og du kun har én fase synlig og mangler helt eller delvist strøm, så skal du tjekke din sikringer.

Hvis du oplever skader på dine apparater efter en strømafbrydelse, skal du kontakte dit eget forsikringsselskab.

Ved strømafbrydelser ydes der ikke erstatning fra TREFOR El-net. Dette gælder for indirekte tab så som driftstab, avancetab, tab af data mv. Hvis der er sket skade på elektronik eller andet, kan du kontakte TREFOR El-net, som undersøger, om der skal ydes erstatning.

Vi yder erstatning ved fx monteringsfejl, defekt materiel e.l. Du skal anmelde skaden til din indboforsikring (det er også dem, som beregner erstatningskravet) og angive TREFOR El-net A/S som skadevolder. 

For mere information henvises til de gældende tilslutningsbestemmelser. 

Hvis strømmen kun er gået hos dig, kan det skyldes, at din elmåler har været afbrudt.

Det kan også være et defekt apparat, der har sprunget en sikring eller fået din HFI/HPFI relæ til at slå fra.

Som det første skal du tjekke, om der er andre end dig, der mangler strøm.

Hvis dine naboer også mangler strøm, er det sandsynligvis en fejl på elnettet. Har du ikke modtaget en SMS om afbrydelsen, eller er der ingen oplysninger om afbrydelsen på Driftsinfo, kan du kontakte din el-leverandør. Din el-leverandør er det selskab, som du køber din strøm hos.

Hvis vi har afbrudt strømmen, er det fordi din aftale med din el-leverandør er ophørt, og el-leverandøren har bestilt os til at afbryde forsyningen. For at få genåbnet for strømmen, skal du lave en ny aftale med en el-leverandør.

Se hvordan du indgår aftale med en el-leverandør

El-producerende anlæg

Producenter betaler på lige fod med andre forbrugere for måleradministration og for transport af energi igennem elnettet.

Derudover betaler producenter også en rådighedsbetaling, som dækker netselskabets omkostninger til at stille nettet til rådighed, når producenten selv forbruger sin produktion.

Data om elnettet ligger frit tilgængeligt for alle, der har lyst til at kigge nærmere på elforbruget i Trekantområdet. Her kan man blandt andet trække data ud fra kundetyper, geografi, årstid og adfærd. Her finder du dataportalen

For administrationen af tilmeldingen opkræver TREFOR El-net et gebyr jf. gebyroversigten

Kontakt din el-leverandør, som kan oplyse dig om GSRN-nummeret.

Du skal ajourføre BBR-registret i din kommune, og herefter kontakte din el-leverandør.