Renovering af vandledninger

Se her, hvordan vi renoverer vandledninger, og hvad det betyder for dig, når vi arbejder på din vej.

Naturlig slidtage af vandledninger

Vandledninger bliver slidte, når de har ligget i jorden i årevis, og det kan med tiden give utætheder, som medfører vandspild. Kalk, jern og mangan sætter sine spor indvendigt i rørene, og det kan gå ud over kvaliteten og smagen på vandet. Det ønsker vi ikke.

Derfor vedligeholder vi løbende vandledningerne i vejene, så vi sikrer, at vi altid kan levere rent vand af høj kvalitet i hanerne.

Hvordan udskiftes en vandledning?

TREFOR Vand udskifter en vandledning efter følgende forløb:

 1. Der udsendes breve til berørte kunder.
 2. Gaden/vejen, facader og indkørsler fotoregistreres for senere genetablering.
 3. Projektet gennemgåes med kommunen.
 4. Prøvehuller graves, hvor installationen skal passere øvrige installationer.
 5. Eventuel jordforurening dokumenteres.
 6. Afspærringer sættes op. Fortovs- og vejbelægning fjernes.
 7. Renden til den nye vandledning graves.
 8. Nye vandledninger svejses sammen.
 9. Nye vandledninger placeres i den nyopgravede rende.
 10. Nye vandledninger opmåles til digitalt kort.
 11. Belægningen reetableres.
 12. Vandledningen skylles ren - dette kan tage op til en uge, indtil laboratoriet godkender vandkvaliteten.
 13. Efter endt skylning bliver alle stik koblet på den nye vandledning. Det betyder, at vi i en kort periode lukker for vandet.
 14. Kunder, som har valgt at udskifte egen stikledning, bliver nu kontaktet af egen VVS-installatør. TREFOR graver stik ind til skel og retablerer.
 15. Vejmyndigheden (kommunale veje) vurderer, om der skal lægges nyt slidlag på vejen.
 16. Fortove retableres, og der strøes sand (sandet må ikke fejes væk). Vejmyndigheden vurderer, om fortovsfliserne kan genbruges.
 17. Kommunen godkender arbejdet.

Læs mere om udskiftning af vandledninger, og muligheden for at få tilskud til at skifte jordledningen på privat grund.

Hvilke gener medfører udskiftning af en vandledning?

Et renoveringsarbejde kan give trafikale gener. Selvom vi altid prøver at planlægge vores arbejde, så det generer vores omgivelser mindst muligt, kan det ikke altid undgås.

Vi bruger store gravemaskiner, og kan i enkelte tilfælde være nødt til at lukke en vej helt ned for trafik. I perioder kan vi også være nødt til at lukke for vandet.

Det er muligt at tilmelde sig vores SMS-tjeneste, som udsender varsler om, at vi lukker forsyningen. Vi varsler altid om vores arbejde – og medmindre der er tale om et akut brud, så varsler vi om vores arbejde i god tid, for at skabe mindst mulige gener.

Ny stikledning /vandledning

TREFOR Vand har ansvar for at vedligeholde vandrørene frem til skel. Rørene fra skel ind til hus, har husejeren selv ansvaret for. Derfor betaler husejeren selv for eventuelt vandspild inden for skel. Vi anbefaler, at udskifte stikledningen, hvis den er af jern, stål eller lignende. 

Tilskud til udskiftning af vandledning

Det er altid en fordel, at få skiftet ledningen, når vi alligevel er i gang med at renovere ledninger. Vi leverer rør frem til husejerens vandmåler (ekskl. gravearbejde) og giver et tilskud på 1.200 kroner inkl. moms, hvis husejeren udskifter vandledningen samtidig med, at vi udskifter vandledningen i vejen.

Gravearbejdet må husejeren gerne selv udføre. Så længe Arbejdsmiljøloven overholdes og husejeren opretter en graveforespørgsel hos LER.

Hvis en husejer ønsker at få udskiftet rørene fra skel ind til huset, skal husejeren kontakte en autoriseret VVS-installatør, som tager kontakt til TREFOR Vand.

Vores tilskud på 1.200 kr. inkl. moms bliver fratrukket regningen fra VVS-installatøren. Rørarbejde skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Spørgsmål vedrørende tilskuddet kan rettes mod en VVS-installatør eller TREFOR Vand på telefon 79 33 34 35.

Få driftsinfo på SMS

Som kunde hos TREFOR er du automatisk tilmeldt vores SMS-service, hvis dit nummer er offentligt tilgængeligt på f.eks. 118.dk eller Krak - og det er ganske gratis.

Er du ikke tilmeldt, eller får du ikke driftsinfo via SMS på alle dine forsyningsarter, kan du tilmelde dig via nedenstående link. Interesserer du dig for driften i elnettet,  kan du se og følge data for dit område på vores interaktive grafik

Du vil kun modtage driftsinfo på dine forsyningsarter. 

Her kan du tilmelde dritfsinfo:

 • TREFOR A/S forsyner med vand og varme i Trekantområdet
 • TREFOR El-net forsyner med el i Trekantområdet
 • TREFOR El-net forsyner med el på Bornholm

Tilmeld eller ret SMS-Service

Driftsinfo

Se driftsinfo for vand og varme i Trekantområdet

Oplever du vand- eller varmeafbrydelser? Se kort med driftsinfo for Trekantområdet.