Se igangværende gravearbejde

Kortet viser, hvor vi renoverer vandledninger i vores forsyningsområde: Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart.

Værd at vide, når vi arbejder i et område

Arbejdet kan give trafikale gener, og der vil ske afbrydelser af vandet i kortere perioder. Det er muligt at tilmelde sig vores SMS-service, som automatisk giver besked om, hvornår vi lukker for vandet pga. arbejde.

Efter lukningen kan vandet indeholde enkelte sorte og brune partikler. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Vi anbefaler, at skylle installationen godt igennem, indtil vandet ikke længere er misfarvet.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte TREFOR Vand A/S på telefon 7933 3435.

Nye vandledninger i Kirkebakken i Vejle

De gamle forsyningsledninger, stikledninger og ventiler frem til skel skal udskiftes i Kirkebakken m.fl. mellem vejen ind til Kirkebakkehallen og indkørslen til kirken på Mølgårdsvej. Udskiftningen sker for at sikre, at du også i fremtiden har rent og friskt drikkevand. 

Hvornår?

Da vi ønsker at genere børn, skolebørn og forældre mindst muligt, foretages udskiftningen imens skolen, SFO’en, hallen og børnehaven er helt eller delvist ferielukket. Udskiftningen af vandledninger i Kirkebakken opstartes derfor i uge 27 og forventes afsluttet i uge 31. Arbejdet vil hovedsageligt foregå dagligt mellem kl. 08:15 og kl. 18:00, mandag til fredag i uge 27 og 31. I uge 28, 29 og 30 vil arbejdet hovedsageligt foregå dagligt mellem kl. 7:00 og kl. 18:00, mandag til fredag.

Hvordan påvirker arbejdet med vandledningerne dig?

I forbindelse med gravearbejdet kan der blive lukket for vandet i perioder, hvilket vi vil oplyse nærmere om.

Der kan forekomme støj- og trafikale gener i forbindelse med gravearbejdet og der vil være afspærringsmateriel i gaden. Vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt og forsøger at få udført vores arbejder hurtigst muligt. Arbejdet i Kirkebakken udføres ved en metode, der primært kræver punktopgravninger i fortov/cykelsti, således at opgravning af rende kan undgås. Når der graves i fortov/cykelsti sikres der en sikker passage forbi udgravningen for cyklende og gående. Vi vil derfor komme til at genere trafikken på Kirkebakken, selvom vi ikke graver i vejbanen.

Hvordan kan du holde dig orienteret?

Vi samarbejder med Jeres lokalråd; Bredballe Strand Lokalråd, som informere via sin gruppe på Facebook. Ellers er I velkommen til at kontakte os:

Kontakt

Hovednummer TREFOR: 70 21 11 00

Per Aarsleff A/S, Lars Mølholm, telefon: 21 63 16 23

Ledningsarbejde i Nørrebrogade i Fredericia 

TREFOR Vand skal etablere en ny vandledning i Nørrebrogade fra slut-maj til september. Den nuværende ledning er udtjent og TREFOR Vand laver udskiftningen for at sikre en velfungerende moderne vandforsyning i Trekantområdet.

Vi tilrettelægger arbejdet således, at generne bliver mindst mulige for beboere og berørte borgere, men det kan ikke undgås, at der vil være graveaktivitet i området i perioden.

I anlægsperioden vil Nørrebrogade være spærret for gennemkørsel de steder, hvor der arbejdes. Det vil altid være muligt at kunne køre til ejendommen.

Vi beklager de gener, som gravearbejdet giver.

TREFOR nedbryder underjordisk bygning i Kolding

Tusindvis af koldingensere kører hver dag gennem krydset mellem Låsbygade og Vejlevej i det centrale Kolding. Hvad de færreste af dem ved er, at under asfalten ligger en ældre bygning – en ventilbygning, der i 1930erne er blevet brugt til manuel betjening af ventiler på ledningsnettet. 

Bygningen er ikke længere i brug, og presset fra vejbanen udgør en risiko for, at den på et tidspunkt falder sammen, fortæller projektleder fra TREFOR, Thomas Hugger.

”Det sker ikke i morgen, men med tiden vil det blive et problem. Derfor har vi besluttet, at den skal nedbrydes og hullet fyldes med jord,” siger Thomas Hugger.

Arbejdet i det trafikale knudepunkt blev udført i februar 2022.

Få driftsinfo på SMS

Som kunde hos TREFOR er du automatisk tilmeldt vores SMS-service, hvis dit nummer er offentligt tilgængeligt på f.eks. 118.dk eller Krak - og det er ganske gratis.

Er du ikke tilmeldt, eller får du ikke driftsinfo via SMS på alle dine forsyningsarter, kan du tilmelde dig via nedenstående link.

Tilmeld eller ret SMS-Service

Sådan renoverer vi

Her kan du læse om, hvordan vi renoverer vandledninger, og hvad det betyder for dig, når vi arbejder på din vej. Du kan også downloade 'Vi udskifter vandledningen i din vej' som pdf.

TREFOR Vand leverer rør frem til din vandmåler (ekskl. gravearbejde) og giver tilskud på 1.200 kr. inkl. moms, hvis din vandledning skiftes samtidig med ledningen i vejen.

Læs mere om renovering og mulighed for tilskud