Aftaler og vilkår

Standardaftalen beskriver vilkårene for og samarbejdet imellem elnetselskabet TREFOR El-net og el-leverandører.

Standardaftalen

Standardaftalen om brug af distributionsnettet regulerer samarbejdet mellem TREFOR El-net og el-leverandører gældende fra 1. april 2016. Heri reguleres bl.a. de leverede ydelser fra TREFOR El-net, ansvarsfordelingen og betalingsbetingelser mellem parterne.

Aftalen er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard, og er til enhver tid den version der er godkendt af Sekretariat for Energitilsynet.

Godkendt af Sekretariat for Energitilsynet den 19. november 2015.

Hent standardaftalen

Vilkår for serviceniveau

Et tillæg til standardaftalen beskriver serviceniveauet mellem TREFOR El-net og el-leverandøren og indeholder på udvalgte områder en detaljeret beskrivelse af TREFOR El-net og el-leverandørens forpligtelser efter Standardaftalen. Servicevilkårene indeholder procedurer, tidsfrister og lignende.

Hent vilkår for serviceniveau

Tilslutningsbestemmelser

TREFOR El-nets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet gælder i forholdet mellem kunden og TREFOR El-net, og regulerer betingelser for tilslutningen og lignende tekniske forhold.

Tilslutningsbestemmelserne er godkendt af Forsyningstilsynet.

Hent tilslutningsbestemmelser

Tillæg til tilslutningsbestemmelser

Et tillæg til tilslutningsbestemmelserne beskriver de særlige retningslinjer, der gælder for alle installationer, som tilsluttes i TREFOR El-nets område. De særlige retningslinjer er anmeldt og godkendt af Sekretariat for Energitilsynet.

Hent tillæg til tilslutningsbestemmelser

Fællesregulativet

Fællesregulativet er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 301 af 3. maj 2001 § 13 om: Autorisation og drift af el-installatør-virksomhed, hvorefter el-installatøren skal følge de af netselskabet givne ordensmæssige forskrifter og anvisninger med hensyn til udførelsen af bestemt arbejde.

Du finder Fællesregulativet på Green Power Denmarks hjemmeside.

Privatlivspolitikken

TREFOR El-net tager IT- og persondatasikkerheden alvorligt og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, som beskriver, hvordan TREFOR El-net behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitikken supplerer TREFOR El-nets tilslutningsbestemmelser.