Vand for installatører

Her finder du som installatør og fagperson oplysninger om vand, hygiejnekrav og montering af vandmåler.

LER = ledningsoplysninger

Hvis du skal grave i offentlig vej, skal du søge LER-oplysninger samt indhente en gravetilladelse hos den pågældende kommune eller lodsejer. Vi anbefaler, at du til enhver tid følger instruktionerne fra LER.

l Erhvervs- og Byggestyrelsens ledningsejerregister LER finder du ledningsoplysninger fra alle ledningsejere, som er i det anviste område.

TREFOR Vand ejer kun de ledningerne, som går til grundens skel. Ledningerne som går fra skel til ejendommen ejes af lodsejeren. Der kan forekomme tinglyste ledninger på private matrikler, som ikke er registreret i LER, men som der skal tages højde for, når der graves.

Alle henvendelser om placering af ledninger skal foretages gennem LER.

Graveskader og andre skader

Hvis du graver i et af TREFOR Vands ledninger eller observerer skader på vandledningerne, skal du kontakt os hurtigst muligt på 79 33 33 97.

Gå til LER

Find stophanen

Hvis der skal lukkes for vandforsyningen, kan der være brug for at vide, hvor stophanen er.

Find stophanen

Krav til hygiejne

Drikkevand er en fødevare og derfor er det vigtigt, at vores hygiejnekrav bliver overholdt. Det gælder for alle der graver for os, arbejder på ledningsanlæg eller arbejder med TREFORs drikkevand.


Læs mere om hygiejnekrav