Priser på fjernvarme

Her kan du finde ud af, hvad det koster at få fjernvarme fra TREFOR Varme.
  • Aktuelle priser på fjernvarme

  • Varmeafgifter for erhverv

Prisen på fjern­varme afhænger af flere faktorer. Men der er penge at spare, hvis man har godt styr på afkøling og ikke har unødvendig høj temperatur i huset eller anlægget generelt. 

Varmen købes hos TVIS, hvor TREFOR Varme har aftagerpligt. TVIS køber varmen fra Skærbækværket, Shell og Energnist.

Priser på fjernvarme pr. 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 stiger prisen på din fjernvarme med 119 kr./MWh til 786,50 kr./MWh inkl. Moms. Abonnementsprisen er uændret. Prisreguleringen skyldes stigende råvarepriser hos vores leverandør TVIS.

Se priser for fjernvarme pr. 1. januar 2023

Indefrysningsordning for varmekunder

TREFOR Varme A/S bliver ikke omfattet af indefrysningsordningen på varmeområdet, som træder i kraft 1. januar 2023. Som kunde ved TREFOR Varme er det således ikke muligt at søge dele af sin varmeregning indefrosset til senere betaling.

Forudsætninger for indefrysningsordning

TREFOR Varmes varmepris inkl. faste betalinger, for et standardhus på 130 m2 med et årsforbrug på 18,1 MWh, bliver i 2023 på 17.048 kr. inkl. moms.

Forudsætningen for at benytte ordningen er, at det årlige beløb overstiger 26.000 kr. inkl. moms.

Beløbet på 26.000 kr. er beregnet ud fra en gennemsnitlig pris på 1.440 kr. pr MWh. og et forbrug på 18,1 MWh.

Priser på fjernvarme pr. 1. august 2022 inkl. moms

TREFOR har hævet prisen på fjernvarme med 86,25 DKK pr. MWh inkl. moms med virkning fra 1. august 2022.

Prisstigningen sker på baggrund af en udmelding fra varmeleverandør TVIS om stigende råvarepriser hos dem. TREFOR har undersøgt dokumentationen fra TVIS for at sikre, at der ikke er nogen anden udvej.

Fjernvarmeprisen er stadig på et lavt niveau historisk set. Faktisk skal vi helt tilbage til 2014-2015 for at finde priser på lignende niveau som nu. Abonnementsprisen har desuden været uændret siden 2011.

 

Én-familiebolig/rækkehus 0-70 m2 over 70 m2
Abonnement kr./år 2.018,75  2.812,50
Energipris kr./MWh 667,50 667,50

Abonnementspriser og specifikationer

Gældende for følgende områder (se projektoversigten):

 

Kolding: Søholm, Almind, Vester Nebel, Viuf

 

Vejle: Johannebjergparken, Hindbærhaven, Brombærhaven, Bredballe Syd, Gravens, Ågård

 

Model Komfort Unit 250 kr./ mdr
Model Komfort Total 475 kr./ mdr

Fjernvarme

Ønsker du fjernvarme?

Sådan undersøger du, om du kan få fjernvarme på din adresse.