Nye fjernvarmeområder

Her kan du finde informationer om etablering af fjernvarme. Først på siden kan du læse om projektet i Vester Nebel, Almind, Viuf, Gravens Ågård og Øster Starup.

Etablering af fjernvarme i området

Vi har fået tilstrækkelig med tilkendegivelser om at få etableret fjernvarme i Almind, Vester Nebel, Viuf og Gravens Ågaard. 

Her på siden kan du altid holde dig opdateret om projektets fremgang. Vi opdaterer siden løbende. 

Alle tidsplaner er vejledende

Den generelt stigende efterspørgsel på både mandskab og materialer påvirker vores arbejde og vores leveringstider. Derfor gør vi opmærksom på, at vores tidsplaner løbende kan ændre sig. 

Overordnet tidsplan for områderne

Vi etablerer en transmissionsledning fra Almind til Vester Nebel og Ågård, samt fra Almind til Viuf. Vi bygger desuden en vekselstation, som skal levere fjernvarme til erhvervsområdet Kokbjerg/Lilleballe samt Almind, Viuf, Gravens Ågård, Øster Starup og Vester Nebel.

 1. Almind

  Vi forventer at koble de sidste huse på i løbet af juni 2024.
 2. Vester Nebel

  Arbejdet med at etablere fjernvarme i Vester Nebel er i gang og løber indtil december 2024.
 3. Viuf

  Arbejdet med at etablere fjernvarme i Viuf sættes i gang i maj 2024 og løber indtil marts 2025.
 4. Gravens Ågård og Øster Starup

  Arbejdet med at etablere fjernvarme i Gravens Ågård og Øster Starup sættes i gang i november 2024 og løber indtil december 2025.

Tidsplan for Almind 

TREFOR Varme idriftsætter sidste del af vores fjernvarmeanlæg i Almind i løbet af juni 2024.

Tidsplan for Vester Nebel

Der kommer først vand på nettet efter transmissionsledningen mellem Almind og Vester Nebel er etableret, og derfor er forventet vand på nettet tidligst i oktober 2024. Derefter skal der en VVS'er på for omkobling, hvorfor forventet gasafkobling tidligst mulig i november 2024.

Gader markeret med kursiv er der pt. ingen aftaler til.

Forventet etablering – november 2023 - februar 2024
Område F: Sødalen, Nørremosevænget, Donsvej hovedledning (39-53)

Forventet etablering: februar - marts 2024
Område C: Udsigten

Forventet etablering: februar - april 2024
Område E: Bavnehøj og Søvej

Forventet etablering: marts - maj 2024
Område C: Stien, Sandholmvej, Donsvej hovedledning (10-37)

Forventet etablering: april – juni 2024
Område A: Linde Alle, Pile Alle, Birke Alle, Rønne Alle, Elme Alle, Tjørnehøj, Krogen, Hestehaven, Donsvej hovedledning (1-9)
Område B: Krohaven, Nytoft, Alleen, Idylen, Karensmindevej, Juliansvej, Ingridsvej, Ågårdvej 1-9, Koldingvej (4-26 og 3-29)

Forventet etablering: maj - juni 2024
Område C: Ågårdvej (10-26)
Område D: Severinvænget, Koldingvej (26-36 og 31-41)

Forventet etablering: juni - august 2024
Område G: Koldingvej, Nørresø Alle

Forventet etablering: juni - september 2024
Område D: Koldingvej hovedledning

Forventet etablering: august - oktober 2024 (Forventet varme på november 2024 og gasafkobling december 2024)
Område I: Bakkedraget, Koldingvej (60-62)

Forventet etablering: oktober - december 2024 (Forventet varme på januar 2025 og gasafkobling februar 2025)
Område H: Åvænget, Dalvej, Spurvevej, Koldingvej (38-58 og 45-59)

Tidsplan for Viuf

Der kommer først vand på nettet efter transmissionsledningen mellem Almind og Viuf er etableret, og derfor er forventet vand på nettet tidligst i november 2024. Derefter skal der en VVS'er på for omkobling, hvorfor forventet gasafkobling tidligst mulig i november 2024.

Gader markeret med kursiv er der pt. ingen aftaler til.

Forventet etablering – maj 2024 – oktober 2024 (forventet varme på: november 2024 og gasafkobling december 2024)

Område A: Storgaden til og med nr. 98, samt Anneksvej og Vestersig.

Område B: Buhlsvej, Birketing, Hechtsvej

Forventet etablering – november 2024 – marts 2025 (forventet varme på: løbende i anlægsperiode og efterfølgende gasafkobling)

Område C: Nyvang, Viuf Stationsvej, Nørrealle, Dalgasvej og resterende del af Storgaden.

Tidsplan for Gravens Ågård og Øster Starup

Detailtidsplan bliver offentliggjort, når den er endelig planlagt.

Sådan installerer vi hos dig

Arbejdet kan opdeles i tre etaper. 

 • Du bliver kontaktet af en projektleder fra TREFOR Varme , så I kan fastsætte et tidspunkt, hvor projektlederen besøger dig. Under besøget finder I den bedste måde at få ført stikledningen ind til din bolig.
 • Gravearbejdet går i gang. Opgravning, montage af rør og retablering tager typisk 10 arbejdsdage. Det er værd at bemærke, at du forud for gravearbejdet modtager en faktura, som du skal betale, før arbejdet igangsættes.
 • Selvom stikledningen er etableret ind til din bolig, er det ikke ensbetydende med, at der er varme på. Det er fordi vi anlægger hoved- og transmissionsnettet løbende, for at sikre hurtigere fremdrift i projektet. Vi informerer dig, når der er varme på din stikledning. 

 

Spørgsmål og svar

Nej. TREFOR Varme er ligesom alle andre fjernvarmeudbydere i Danmark underlagt lovgivning som dikterer, at selskabet ikke må generere hverken over- eller underskud. Årsregnskabet skal gå i nul efter et 'hvile-i-sig-selv' princip. 

Nej, men vi gør alt hvad vi kan, for at etablere fjernvarmen så hurtigt som muligt. De store udfordringer i øjeblikket er, at der er stor efterspørgsel på råvarer, materialer og mandskab. Det kan forsinke vores arbejde. Vi forsøger derfor at opdatere hjemmesiden løbende, så du altid kan holde dig opdateret her. 

Ja, fjernvarme er stadig billigere. Og i miljømæssig forstand er fjernvarme et bedre valg end gas. 

Foreløbig kan vi ikke oplyse den præcise dato for hvornår dit anlæg er tilsluttet. I første etape af projektet, etablerer vi rør til de enkelte byer. Men vi opfordrer dig til, at følge projektet her på hjemmesiden, som vi løbende opdaterer. 

Inden vi kommer og graver hos dit, får du besøg af en af vores projektteknikere/konsulenter. Sammen finder I frem til hvordan fjernvarmen bliver etableret i din bolig. Du behøver altså ikke forberede noget, før vi kommer.

Mødet afsluttes med en underskrevet etableringsaftale der beskriver hvordan fjernvarmen etableres hos dig og denne aftale indgår som et bilag til din allerede underskrevet tilslutningsaftale.

Du finder vores etableringsplan på siden her. Planen bliver løbende opdateret. 

Vedr. gasafkobling kan det søges ved EVIDA, og det anbefales at søge slutdato for hvornår der forventes varme på ens adresse. Dato kan rykkes senere, hvis det er nødvendigt. Der er en pulje man kan søge i og det kan blive gjort gratis, hvis der er penge i puljen.

Er der problemer med gas eller oliefyret, er der hjælp at hente, men kontakt TREFOR Varme som det første. Du kan læse mere om hvordan du får hjælp til dit gas eller oliefyr her: For dig der har gas- eller oliefyr

Al reetablering er indeholdt i det arbejde TREFOR Varme udfører. Der kan være forhold der gør, at TREFOR Varme ikke har mulighed for at reetablere og dette gøres kunden opmærksom på ved kundebesøg – hvor etableringsaftalen er grundlaget for det fremtidige arbejde.

Etablerings/graveperioden tager ca. 10 arbejdsdage på hver parcel. Det er dog ikke ensbetydende med at indkørsel ikke kan benyttes. Det er afhængigt af, hvordan der skal graves på den enkelte adresse.

Projektområdet er udregnet med fast pris på stikledningsetablering kontant til 70.000,00 kr. inkl. Moms. I hele etableringsfasen er det en fast pris. Ønsker man efter nogle år at etablere fjernvarme kan prisen være ændret.

Når først alt er etableret i hele projektområdet, overgår området til at være en del af TREFOR Varmes område, dog med det tillæg projektet er udregnet fra. (Projekttillæg + standard pris, så ændres standardpris, vil endelig pris på stikledningspris ændres).