Til dig der har olie- eller gasfyr

Har du underskrevet en aftale med TREFOR Varme om at få installeret fjernvarme, vil vi gerne hjælpe dig videre, hvis dit olie- eller gasfyr går i stykker i den mellemliggende periode.

TREFOR Varme oplever for tiden rigtig mange der gerne vil have fjernvarme. Det er vi glade for, men da vi ikke kan tilslutte alle på samme tid, tilbyder vi hjælp med dit eksisterende olie-/gasfyr hvis det går i stykker, så du er sikret varme og varmt vand indtil du får installeret fjernvarme.

Hvordan kan jeg få hjælp, og hvad får jeg hjælp til?

Opstår der en akut fejl på dit olie-/gasfyr, som medfører, at du delvis eller slet ikke kan bruge det, vil TREFOR Varme gerne hjælpe dig med en af følgende to løsninger:

 • Fejlsøgning på dit anlæg og udbedring af fejl med reparationer op til samlet 5.000 kroner ekskl. moms
 • Installation af alternativ varmekilde bestående af el-varmtvandsbeholder og fire el-varmeblæsere

Efter fejlsøgning af anlæg vurderes omfang og økonomi for udbedring, hvorefter du skal tage stilling til hvilken løsning du ønsker. Du er ikke forpligtet til at vælge en af de løsninger TREFOR Varme tilbyder.

Udbedring af fejl med reparationer

Første gang der opstår en akut fejl på dit olie-/gasfyr dækker TREFOR Varme dine udgifter til fejlsøgning og mindre reparationer op til samlet 5.000 kr. ekskl. moms. Udgifter over beløbsgrænsen er du selv ansvarlig for at afholde.
Opstår der på et senere tidspunkt akutte fejl, er du ligeledes ansvarlig for at afholde udgifter hertil.

Installation af ekstern varmekilde

Vælger du i stedet at få installeret en alternativ varmekilde, monterer TREFOR Varme en el-varmtvandsbeholder på dit anlæg og stiller fire el-varmeblæsere til rådighed. El-varmtvandsbeholderen og varmeblæserne vil blive fjernet igen, når du har fået installeret fjernvarme. Alle omkostninger til denne installation afholdes af TREFOR Varme.

Driftsudgifter i form af elforbrug til drift af el-varmtvandsbeholdere og el-varmeblæsere er du ansvarlig for at afholde.

Disse krav skal du opfylde

For at aftalen om førstehjælp til dit gasfyr gælder for dig, skal du opfylde tre krav.

 1. Aftale

  Du skal have underskrevet en tilslutningsaftale med TREFOR Varme om at få installeret fjernvarme i din bolig.
 2. Bo i et fjernvarmeområde

  Du skal være bosiddende i et fjernvarmeområde, som er godkendt af myndighederne til fjernvarmeforsyning.
 3. Overholde service

  Du skal overholde den eksisterende serviceaftale, som du har tegnet på dit nuværende gasfyr.

Det skal du gøre, hvis der opstår en akut fejl på dit gasfyr

Det første, du skal gøre, er at kontakte TREFOR Varme. Årsagen til, at du skal kontakte os først, er, at vi ikke må dække dine omkostninger, hvis du selv kontakter en VVS’er.

Kontakt og åbningstider

Kontakt os om vand eller varme

Har du spørgsmål om din vandforsyning eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte os.

Gå til kontakt