Dyrere nettarif på Bornholm

Derfor er nettariffen dyrere på Bornholm end i Trekantområdet

Derfor er nettariffen dyrere på Bornholm end i Trekantområdet

I Danmark er elnettet ejet af forskellige elnetselskaber med forskellig sammensætning, kundeantal og geografi. Tilsammen er det afgørende for, hvordan nettariffen bliver prissat - og derfor er nettarifferne ikke nødvendigvis ens landet over.

Sådan er det også, når vi sammenligner nettariffen i Trekantområdet med Bornholm.

Hvad er en nettarif?

Nettariffen er den pris, som du betaler for at få transporteret strøm frem til din bolig.


På din elregning fra din elleverandør vil den typisk fremgå som transportbetaling.

Årsager til højere nettarif på Bornholm

Niveauet for elnettariffen er tæt reguleret af myndighederne og bestemt af de omkostninger, som det koster at drive elnettet i det enkelte område. Og det er af naturlige årsager markant dyrere at drive et elnet på Bornholm end i Trekantområdet, som i øvrigt har en af landets laveste nettariffer.

Nettarifferne beregnes ud fra de omkostninger, der er til at transportere strømmen fra netselskabet ud til de enkelte forbrugere.

Årsagen til den store prisforskel mellem Bornholm og Trekantområdet skal findes i forskellene imellem kundeantal, kundetæthed, nettets størrelse og geografisk terræn.

Der er således langt mere elnet pr. elkunde på Bornholm, hvilket er nødvendigt for at den enkelte kunde også har en god elkvalitet i stikkontakten, og den enkelte elkunde aftager i gennemsnit langt færre kWh på Bornholm. Det giver en højere pris pr. enhed.

Hertil kommer, at det ”udstrakte” bornholmske elnet gør, at det såkaldte nettab (der forsvinder i forbindelse med transporten af el) er mere end dobbelt så stort i procent på Bornholm som i Trekantsområdet. Det skal også dækkes af nettariffen, og med de galopperende elpriser gør det forskellen i nettarifferne ekstra høj i øjeblikket.

Også vilkårene for infrastrukturen spiller ind i det samlede regnestykke for nettariffen. Bornholm er som bekendt delvis en klippeø – og klippeterrænet gør vilkårene for kabellægning og anlægsarbejde langt sværere end i den jyske muld. Derfor er det dyrere at kabellægge på Bornholm, og anlægsomkostningerne vil tilsvarende blive højere på øen.

Langt de fleste af elnettets omkostninger er i øvrigt faste og bestemt historisk af investeringerne i det eksisterende elnet. Det kan der ikke laves om på den korte bane.

Det er TREFORs håb og ambition, at der på sigt vil opnås en bedre udnyttelse af det net der er etableret og at der vil være omkostningsbesparelser i driften af det bornholmske elnet. Og den omkostningsbestemte regulering af elnettariffen sikrer netop, at besparelser kommer kunderne på Bornholm til gode.

De nævnte geografisk/fysiske forskelle mellem de to TREFOR-netområder gør dog, at det også på sigt naturligt vil være dyrere at transportere el på Bornholm end i Trekantområdet.