Dyrere nettarif på Bornholm

Overordnet er der to årsager til at nettariffen på Bornholm er dyrere end i Trekantområdet. Det er dyrere at etablere og vedligeholde elnettet på Bornholm. Hertil kommer at indkøb af nettab forventes at blive dyrt i 2023, og nettabet er større på Bornholm end i Trekantområdet. Læs mere om det her på siden.

Hvad er en nettarif?

Nettariffen er den pris, som du betaler for at få transporteret strøm frem til din bolig. På din elregning fra din elleverandør vil den typisk fremgå som transportbetaling.

Niveauet for nettariffen er tæt reguleret af myndighederne og bestemt af de omkostninger, som det koster at drive elnettet i det enkelte område. Tariffen beregnes ud fra de omkostninger der hører med til at transportere strømmen ud til de enkelte forbrugere.

I Danmark er elnettet ejet af forskellige elnetselskaber med forskellig sammensætning, kundeantal og geografi. Tilsammen er det afgørende for, hvordan nettariffen bliver prissat – og derfor er nettarifferne ikke nødvendigvis ens landet over.

Sådan er det også, når vi sammenligner nettariffen i Trekantområdet med Bornholm.

Hvorfor er nettariffen dyrere på Bornholm?

En af årsagerne er, at det er dyrere at grave, lægge kabler i jorden og udføre anlægsarbejde på Bornholm.

Oveni skal alle el-komponenter sejles til øen. Det forlænger anlægsperioden og øger også omkostningerne.

Og endelig er det med til, at lagermængden på Bornholm er større end det øvrige Danmark.

En anden af årsagerne er nettab.

Hvad er nettab?

Nettab forekommer, når der transporteres elektricitet frem og tilbage i elnettet, hvor en del af energien omdannes til varme i blandt andet, kabler og transformerstationer. Netselskaberne skal indkøbe og erstatte den tabte strøm.

Nettabet skal indkøbes på elspotmarkedet (den fælles nordiske børs for handel med el) og omkostningerne til nettab følger derfor udviklingen i elpriserne på elspotmarkedet. Da elpriserne over de seneste måneder har vokset sig rekordhøje, ja så øges udgifterne til nettab tilsvarende.

Dyrere nettab på Bornholm

På grund af elnettets sammensætning, produktion af vedvarende energi og kundernes forbrug varierer nettabet imellem de forskellige netselskaber. Nettabet i TREFOR El-net Øst er 6% og i TREFOR El-net 3%.

På Bornholm er udgifter til net-tab steget fra 11,2 MDKK i 2021 til 38,0 MDKK i indeværende år og budgettet for 2023 er 63 MDKK – udelukkende pga. stigende priser for elektricitet. Den regning kan desværre kun sendes et sted hen, og det er til forbrugerne.

Nettabet ser måske voldsomt ud, men tabet i Danmark er lavt sammenlignet med andre europæiske lande. I Holland, Belgien og Tyskland er nettabet endnu større.

Hvad sker der med nettariffen pr. 1. januar 2023?

Hvorfor Tarifmodel 3.0?

Med Tarifmodel 3.0 ændres nettariffen fra nuværende 2 til fremover 3 forskellige priser i løbet af et døgn. De dyreste timer bliver dyrere, men modsvares af timer der bliver langt billigere. Det er med andre ord en omfordeling af de samme omkostninger.

Formålet med tarifmodel 3.0 er at skabe et incitament til især at flytte det nye forbrug fra el-biler og varmepumper væk fra de mest belastede timer som er kl. 17-21. Det vil være med til at reducere de fremtidige investeringer i el-nettet og dermed også føre til en lavere nettarif.

I løbet af første halvår 2023 indføres tarifmodel 3.0 hos alle netselskaber i Danmark. Modellen bruges til at udregne tariffer og abonnementer til forskellige el-kundegrupper.

Det at modellen indføres medfører ikke i sig selv prisstigninger på nettariffen. Men det er en omfordeling af omkostninger for at øge incitamentet til at flytte forbrug væk fra de højt belastede tidspunkter, som er i tidsrummet fra kl.17- 21 – det er den periode, der kaldes spidslast.

Det vil altså siger, at nettariffen bliver dyrere i spidslast tidsperioden. Tilsvarende bliver det billigere i andre af døgnets timer. Modellen indføres på sigt i hele landet – og det er altså alle elkunder i Danmark, som bliver påvirket.

Herunder kan du se ændringer i nettarifferne pr. 1. januar 2023

Herunder kan du se ændringerne i nettariffen pr. 1. januar

Priser 1. oktober 2022-31. december 2022

Opgørelse TREFOR El-net Øst TREFOR Trekantområdet
Nettarif spidslast 160,60 øre/KWh inkl. moms 67,55 øre KWh/inkl. moms
Nettarif lavlast 59,08 øre/KWh inkl. moms 25,85 øre/KWh inkl. moms
Net abonnement 795 kr./år inkl. moms 555 kr./år inkl. moms

Priser pr. 1. januar 2023

Opgørelse TREFOR El-net Øst TREFOR Trekantområdet
Nettarif spidslast 290,34 øre/inkl. moms 157,20 øre/inkl. moms
Nettarif højlast 96,78 øre/inkl. moms 52,40 øre/inkl. moms
Nettarif lavlast 32,26 øre/inkl. moms 17,47 øre/inkl. moms
Net abonnement 767 kr./år inkl. moms 510 kr./år inkl. moms

Hvordan påvirker ændrede nettariffer min elregning?

Døgnet er fra 1. januar 2023 inddelt i 3 prisperioder lavlast, højlast og spidslast. Det betyder, at din tarif ikke er den samme på alle døgnets 24 timer. Tarifferne varierer i løbet af døgnet og året, og ændringerne er baseret på belastningen i elnettet.

Det kan med andre ord betale sig for dig, hvis du er opmærksom på, hvornår på døgnet, du bruger strøm. Der vil være tidspunkter, hvor både den rene elpris og nettariffen er lav og omvendt. Jo mere du sætter dig ind i det, jo bedre kan du selv påvirke om din elregning ændrer sig.

Trefor El-net øst investerer i Bornholm

Da EWII Koncernen opkøbte det bornholmske elnet i 2021, var der i de seneste år reduceret på vedligeholdelse og reinvestering. Derudover er der en aldrende infrastruktur på Bornholm, som der også er i den øvrige del af Danmark.

Derfor er TREFOR El-net Øst gået i gang med at forny elnettet, så det kan håndtere fremtidens krav til el. Bemandingen er udvidet med flere ingeniører, projektledere og montører. Ligesom vi optimerer via stordriftsfordele som fælles indkøb og best practice.

Nu og i de kommende år er der planlagt en betydelig forøgelse af reinvesteringer i distributionsnettet og i kritiske it-systemer. Den generelle elektrificering vil ifølge Energistyrelsens prognoser for de kommende 10 år medføre, at den maksimale belastning i distributionsnettet stiger 80 %. Det vil medføre store investeringer i store dele af distributionsnettet