Intern kontrol

TREFOR El-net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning.

Det er en forudsætning for konkurrencen i elmarkedet, at alle har ligelig adgang til at benytte distributionsnettet.

TREFOR El-net er derfor underlagt regler om at skulle udarbejde et program for ikke-diskriminerende adfærd og intern overvågning heraf. Programmet beskriver de tiltag, der sikrer, at ingen net-kunder eller el-leverandører forfordeles fremfor andre.

TREFOR El-net udarbejder desuden årligt en årsberetning, som dokumenterer hvilke tiltag TREFOR El-net benytter for at sikre ikke-diskriminerende adfærd.

Din forsyning

Forsyningskortet viser dig de danske elnetselskaber, og hvilket geografisk område de dækker. Download PDF her.

Læs mere