Intern kontrol

TREFOR El-net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning.

Det er en forudsætning for konkurrencen i elmarkedet, at alle har ligelig adgang til at benytte distributionsnettet.

Program for intern overvågning

TREFOR El-net er derfor underlagt regler om at skulle udarbejde et program for ikke-diskriminerende adfærd og intern overvågning heraf. Programmet beskriver de tiltag, der sikrer, at ingen net-kunder eller el-leverandører forfordeles fremfor andre.

TREFOR El-net udarbejder desuden årligt en årsberetning, som dokumenterer hvilke tiltag TREFOR El-net benytter for at sikre ikke-diskriminerende adfærd.

Hent program for intern overvågning

Arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion i TREFOR El-net og TREFOR El-net Øst

Det er de respektive bestyrelser i TREFOR El-net og TREFOR El-net Øst, der varetager den overordnede ledelse af de to selskaber. Den daglige ledelse varetages af selskabernes direktion.

Der er udarbejdet et notat, der beskriver arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen i TREFOR El-net og TREFOR El-net Øst.

Læs om arbejdsdelingen her

Din forsyning

Forsyningskortet viser dig de danske elnetselskaber, og hvilket geografisk område de dækker. Download PDF her.

Læs mere