Renovering af fjernvarmerør

Vi planlægger og forbereder hver eneste aflukning grundigt, så den vil genere mindst muligt.

Det sker der, når vi lukker for varmen

Når TREFOR Varme skal udføre renoveringer eller øvrigt arbejde på fjernvarmerør og varmeværker, kan det være nødvendigt, at vi midlertidigt afbryder fjernvarmen – det vil sige, at vi foretager en aflukning.

Det betyder ikke, at boligen straks bliver kold. Afhængig af vejret kan der gå adskillige timer, inden varmen forsvinder i boligen. Hvis vi lukker for forsyningen, vil det derimod hurtigt kunne mærkes i boligen, at der ikke er varmt vand.

En afbrydelse skal genere mindst muligt

Det er i alles interesse, at aflukninger generer mindst muligt. Derfor planlægger og forbereder vi hver eneste aflukning grundigt, så vi f.eks. ved i hvilket tidsrum, vi generer kunderne mindst muligt.

Ved akutte nedbrud har vi ikke mulighed for at advisere om, at varmeforsyningen er afbrudt. Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at få fejlen udbedret hurtigst muligt.

Søgning efter utætheder i et fjernvarmerør

Hos TREFOR Varme ønsker vi at sikre en stabil varmeforsyning, og rette eventuelle fejl på ledningsnettet så hurtigt som muligt til gavn for vores kunder.

Vi anvender tre forskellige målemetoder til at søge efter utætte fjernvarmerør.

Lækagesøgning ved hjælp af alarmtråde

Fjernvarmerør kan være udstyret med alarmtråde indvendigt. Ved hjælp af måleudstyr kan vi måle, om der er vand i isoleringsskummet i fjernvarmerørene. Hvis der er vand i skummet, er der en utæthed. Med alarmtråde kan vi også måle os frem til, hvor skaden er på en given strækning.

Trykmålinger afslører utætheder i fjernvarmerør

Fjernvarmesystemet består af fjernvarmerør, der er sektioneret ved ventilbrønde. Med måleudstyr kan vi udføre tryk og flowmålinger. Hvis disse målinger ændrer sig, indikerer de en utæthed i den målte sektion. På den måde kan vi finde området, hvor der er fejl på ledningen.

Termografi til måling af utætte fjernvarmeledninger

Med termografi viser et varmefølsomt kamera overfladetemperaturen på en måling. Ved lækagesøgning af punkter og sektioner anvender vi ofte et håndholdt kamera, hvor vi måler terrænet over fjernvarmerørene. Hvis der er stor temperaturforskel på overfladen over et fjernvarmerør ift. den omkringliggende overflade, kan det indikere en utæthed. Ved termografering af større områder benytter vi enten en bil med et fastmonteret kamera eller en drone, der overflyver et område.

I tilfælde af spørgsmål kan TREFOR Varme kontaktes på telefon 79 33 34 35.

Droner finder lækager

TREFOR Varme anvender dronetermografering til lækagesøgning af fjernvarmenettet.

Med et varmefølsomt kamera monteret på en drone kan utætheder på fjernvarmenettet detekteres uden at påvirke fjernvarmeleverancen.

Derudover kan en drone termografere de dele af fjernvarmenettet, der ikke er adgang til med en bil.

I 2022 er der planlagt dronetermografi i norddelen af Kolding by (fra Kikkenborgvej til Bramdrupdam Industriområde nord for motorvejen), Bredballe, Erritsø, Egeskov og Ullerup (Golfkvarteret, Fredericia, Bredstrup og Pjedsted).

Få driftsinfo på SMS

Som kunde hos TREFOR er du automatisk tilmeldt vores SMS-service, hvis dit nummer er offentligt tilgængeligt på f.eks. 118.dk eller Krak - og det er ganske gratis.

Er du ikke tilmeldt, eller får du ikke driftsinfo via SMS på alle dine forsyningsarter, kan du tilmelde dig via nedenstående link. Interesserer du dig for driften i elnettet,  kan du se og følge data for dit område på vores interaktive grafik

Du vil kun modtage driftsinfo på dine forsyningsarter. 

Her kan du tilmelde dritfsinfo:

  • TREFOR A/S forsyner med vand og varme i Trekantområdet
  • TREFOR El-net forsyner med el i Trekantområdet
  • TREFOR El-net forsyner med el på Bornholm

Tilmeld eller ret SMS-Service

Fjernvarme

Ny tilslutning til fjernvarmenettet

Sådan undersøger du, om du kan få fjernvarme på din adresse.

Driftsinfo

Se driftsinfo for vand og varme i Trekantområdet

Oplever du vand- eller varmeafbrydelser? Se kort med driftsinfo for Trekantområdet.