Politikker og love

Vand i glas
Her finder du politikker og love, som er relevante for TREFOR Vand

Kvalitetspolitik

TREFOR Vands formål er at drive virksomhed inden for drikkevandsforsyning, hvor viden, kompetencer og assets udnyttes for derigennem at skabe værdi for Trekantområdet. TREFOR Vand indvinder grundvand, der behandles og distribueres som drikkevand af høj kvalitet på et bæredygtigt grundlag.

 

TREFOR Vand ønsker:

  • At sikre bedst mulig service, kvalitet, leverings- og forsyningssikkerhed indenfor gældende rammer
  • At sikre drikkevandsressourcen på et bæredygtigt grundlag nu og for fremtiden
  • At sikre et højt niveau af fødevaresikkerhed
  • At sikre løbende udvikling og forbedring af processer og systemer, der understøtter drift ogproduktsikkerhed
  • At håndtere og optimere assets i forhold til livscyklus og ydre påvirkninger
  • At sikre et konstruktivt samarbejde med interessenter
  • At sikre et højt fagligt niveau samt høj medarbejdertilfredshed
  • At holde et højt niveau på sikkerhed og arbejdsmiljø
  • At sikre et højt CSR-niveau
  • At sikre konstant fokus på forbedringsmuligheder i forhold til fødevaresikkerhed

Vi er certificerede i henhold til ISO9001, ISO22000 og ISO55001

TREFOR Vand arbejder hver dag for at levere drikkevand af den bedste kvalitet, og på at sikre forsyningen af drikkevand. Derfor renoverer vi løbende vores vandledninger, vandværker og vandtårne. Alle vores vandværker er renoverede og har stor forsyningssikkerhed.

TREFOR Vands formål er at drive virksomhed inden for drikkevand, hvor virksomhedens viden og kompetence udnyttes for derigennem at skabe værdi for Trekantområdet.

Læs mere om vores krav til hygiejne

Læs mere om hvordan vi sikre høj vandkvalitet