Montering af vandmåler

Her finder du vejledning til montering af vandmåler.

Sådan monterer du vandmåleren

Vandmåleren skal monteres sådan, at måleren altid er:

  • Let tilgængelig
  • Let at aflæse
  • Let at udskifte

Målerrammen skal fastgøres på en solid væg eller gulv og placeres i bygningen umiddelbart efter jordledningens indføring.

Måleren skal være let at aflæse, udskifte og beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning samt mekaniske ydre påvirkninger.

Der må ikke føres rør igennem målerbeslaget. Afspærringsventilerne skal være på hver side af målerrammen og være let tilgængelige.

Husk, der må ikke forefindes slangevinder/propper/aftapninger eller anden afgrening før måleren.

Download vejledning til montering af vandmåler

Målerramme

Q3 2,5 = 190 mm x 1”

Q3 6,3 = 260 mm x 1¼”

Q3 10 = 300 mm x 2”

Download rørcenteranvisning 015

Flange vandmåler over DN80 skal monteres vandret.

** Ekstrasikring (kontraventil) leveres sammen med vandmåleren og skal monteres, da den sikrer TREFOR Vands ISO22000 certificering. Ekstrasikringen erstatter ikke den lovpligtige tilbagestrømningssikring.

***Der skal monteres korrekt tilbagestrømningssikring i henhold til Rørcenter-anvisning 015, så gældende byggereglement overholdes.