Spørgsmål og svar for el-installatører

Her finder du, som el-installatør, svar på en række ofte stillede spørgsmål.

Nye installationer

TREFOR El-net monterer selv alle målere. Når kunden har valgt el-leverandør og betalt tilslutningsbidrag, kan du kontakte TREFOR El-net montørbooking på 79 33 33 00 for aftale om tidspunkt for opsætning af elmåleren.

Midlertidige installationer

En midlertidig installation må maksimalt bestå i et år. Efter et år skal du lave en ny tilmelding.

Hvis du inden nedtagning har informeret TREFOR El-nets installationsafdeling enten via telefon eller installationsblanketten, må du demontere en elmåler.

Dette skal meldes til TREFOR El-net via installationsblanketten, hvorefter vi enten udleverer en ny måler til dig, eller TREFOR El-nets egne montører selv opsætter en ny måler. Dette kan du se under punktet 'Anvisning' i installationsblanketten.

TREFOR El-net opkræver desuden gebyr for den brændte, beskadigede eller forsvundne måler iht. gebyroversigten.

Du skal sende en installationsblanket senest 5 dage inden måleren kan udleveres.

El-producerende anlæg

Anlægget skal overholde de tekniske krav som kan findes på Green Power Denmarks hjemmeside

Kravene til dokumentationen i forbindelse med tilmelding af anlægget findes i vejledningerne.

Nettilslutningsaftale

Når der tilsluttes et anlæg på 125 kW eller derover, skal der indgås en nettilslutningsaftale mellem anlægsejer og TREFOR El-net.

Nettilslutningsaftalen med tilhørende bilag kan findes her.

Anlægget skal overholde de tekniske krav som kan findes på Green Power Denmarks hjemmeside

Kravene til dokumentationen i forbindelse med tilmelding af anlægget findes i vejledningerne.

Vær opmærksom på at kravene er forskellige afhængigt af om anlægget tilsluttes på lav- eller mellem/højspænding (>1 kV).

Nettilslutningsaftale

Når der tilsluttes et anlæg på 125 kW eller derover, skal der indgås en nettilslutningsaftale mellem anlægsejer og TREFOR El-net.

Nettilslutningsaftalen med tilhørende bilag kan findes her.

Du skal indsende en tilmeldingsblanket til TREFOR El-net på installationsblanket.dk.

Hvis tilmeldingen er i TREFOR El-net Østs forsyningsområde (Bornholm), tilmeldes installationen på eltilmelding.dk.

 

Til blanketten skal du vedhæfte følgende bilag.

  • CE-overensstemmelseserklæring af inverteren
  • Udfyldt bilag B1.1 med teknisk dokumentation, der understøtter svarene givet i bilaget
  • Hvis inverteren ikke er på Positivlisten, så udfyldes og vedhæftes også Bilag B1.2
  • Elkvalitetsberegning (OBS kun for anlæg større end 50 kW, som ikke er på Positivlisten)
  • Stamdatablanket. Stamdatablanketten kan du finde på Green Power Denmarks hjemmeside. Blanketten bruger vi til at oprette produktionsanlægget hos Energistyrelsen.


Green Power Denmarks positivliste kan findes her.

Kravene til dokumentation kan du finde i Green Power Denmarks vejledninger.

NB! Husk at blankettypen skal være en udvidelse, og at du skal angive aftagenummer, installationsnummer eller målernummer i tilmeldingsblanketten, så vi ved, hvilken installation det drejer sig om.

Er anlægget større end 50 kW, skal der installeres produktionsmåler.

Tilslutning af anlæg til elnettet

  1. Når TREFOR El-net har modtaget, behandlet og anvist tilmeldingsblanketten, giver vi besked om, at anlægget må tilsluttes.
  2. Når anlægget er oprettet hos os, genererer vi et 18-cifret GSRN-nummer, som er anlæggets ID-nummer.
  3. Når GSRN-nummeret er oprettet, sender vi det i en mail til dig og slutkunden.

Det skal vedhæftes på tilmeldingen via installationsblanketten.dk.

Nej, TREFOR El-nets målere er forberedt til produktion.

Du skal lave to blanketter. Én til huset og én til solcelleanlægget.