Spørgsmål og svar for el-installatører

Her finder du, som el-installatør, svar på en række ofte stillede spørgsmål.

Nye installationer

TREFOR El-net monterer selv alle målere. Når kunden har valgt el-leverandør og betalt tilslutningsbidrag, kan du kontakte TREFOR El-net montørbooking på 79 33 33 00 for aftale om tidspunkt for opsætning af elmåleren.

Midlertidige installationer

En midlertidig installation må maksimalt bestå i et år. Efter et år skal du lave en ny tilmelding.

Hvis du inden nedtagning har informeret TREFOR El-nets installationsafdeling enten via telefon eller installationsblanketten, må du demontere en elmåler.

Dette skal meldes til TREFOR El-net via installationsblanketten, hvorefter vi enten udleverer en ny måler til dig, eller TREFOR El-nets egne montører selv opsætter en ny måler. Dette kan du se under punktet 'Anvisning' i installationsblanketten.

TREFOR El-net opkræver desuden gebyr for den brændte, beskadigede eller forsvundne måler iht. gebyroversigten.

Du skal sende en installationsblanket senest 5 dage inden måleren kan udleveres.

El-producerende anlæg

Følgende er gældende for produktionsanlæg større end 3 MW.

Procedure

Dette afsnit beskriver den dokumentation, som anlægsejer eller tredjepart skal levere til elforsyningsvirksomheden for at opnå en nettilslutningstilladelse.

Det er anlægsejeren, der har ansvaret for at overholde kravene beskrevet i Dansk Energis tekniske vejledning og for at dokumentere, at kravene er overholdt.

TREFOR El-net kan til enhver tid kræve verifikation og dokumentation for, at produktionsanlægget opfylder kravene beskrevet i Dansk Energis vejledning.

Dokumentation leveres til elforsyningsvirksomheden som en del af proceduren for nettilslutning, der består af flere typer af tilladelser, før man kan få den endelige tilslutningstilladelse. De forskellige trin af tilladelser er følgende:

 • Idriftsættelsestilladelse
 • Midlertidig nettilslutningstilladelse
 • Endelig nettilslutningstilladelse

For at få en midlertidig nettilslutningstilladelse skal anlægsejeren indsende bilag B2.1.

Sammen med bilaget skal der indsendes teknisk dokumentation, som understøtter de svar, som er afgivet i bilaget. Når dokumentationen er godkendt, udstedes den midlertidige nettilslutningstilladelse.

For at få den endelige nettilslutningstilladelse skal anlægsejeren indsende bilag B2.2. Når elforsyningsvirksomheden har godkendt dokumentationen, udstedes den endelige nettilslutningstilladelse.

Følgende dokumentation skal fremsendes ifm. tilmeldingen:

 • CE-overensstemmelseserklæring
 • Beskyttelsesfunktioner
 • Enstregsskema
 • Elkvalitetsberegning
 • Tolerance overfor spændingsdyk
 • PQ-diagram
 • Signalliste
 • Simuleringsmodel
 • Plan for overensstemmelsesprøvning
 • Verifikationsrapport

Nettilslutningsaftale

Når der tilsluttes et kategori B, C eller D produktionsanlæg, skal der ligeledes indgås en nettilslutningsaftale mellem anlægsejer og TREFOR El-net.

Nettilslutningsaftalen med tilhørende bilag findes her.

Følgende er gældende for produktionsanlæg større end 125 kW op til og med 3 MW.

Dokumentation

Dette afsnit beskriver den dokumentation, som anlægsejer eller tredjepart skal levere til TREFOR El-net for at opnå en nettilslutningstilladelse.

Det er anlægsejeren, der har ansvaret for at overholde kravene beskrevet i Dansk Energis vejledning og for at dokumentere, at kravene er overholdt.

TREFOR El-net kan til enhver tid kræve verifikation og dokumentation for, at produktionsanlægget opfylder kravene beskrevet i Dansk Energis vejledning.

Følgende dokumentation skal fremsendes ifm. tilmeldingen:

 • CE-overensstemmelseserklæring
 • Beskyttelsesfunktioner
 • Enstregsskema
 • Elkvalitetsberegning
 • Tolerance overfor spændingsdyk

Der kan også anvendes produktcertifikater, som er udstedt af et godkendt certificeringsorgan. Produktcertifikaterne kan dække nogle af dokumentationskravene. I forbindelse med dokumentation af produktionsanlæggets tekniske egenskaber skal der gennemføres prøvninger og simuleringer.

Tekniske bilag

Er anlægget tilsluttet på 0,4 kV-niveau eller 10 kV niveau, skal anlægsejeren udfylde bilag B2.1 og B2.2

Bilagene og øvrige dokumenter udfyldes og sendes til TREFOR El-net sammen med tilmeldingsblanketten.

Nettilslutningsaftale

Når der tilsluttes et kategori B, C eller D produktionsanlæg, skal der ligeledes indgås en nettilslutningsaftale mellem anlægsejer og TREFOR El-net.

Nettilslutningsaftalen med tilhørende bilag findes her

TREFOR El-net har ikke mulighed for at behandle sagen uden disse udfyldte bilag.

Følgende er gældende for produktionsanlæg mindre end eller lig med 125 kW.

Dokumentation

Dette afsnit beskriver den dokumentation, som anlægsejer eller tredjepart skal levere til TREFOR El-net for at opnå en nettilslutningstilladelse.

Det er anlægsejeren, der har ansvaret for at overholde kravene beskrevet i Dansk Energis vejledning og for at dokumentere, at kravene er overholdt.

TREFOR El-net kan til enhver tid kræve verifikation og dokumentation for, at produktionsanlægget opfylder kravene beskrevet i Dansk Energis vejledning.

Hvis produktionsanlægget er på positivlisten, skal bilag B1.1 indsendes til TREFOR El-net før idriftsættelsen.

Dansk Energis positivliste kan findes her.

Hvis produktionsanlægget ikke er på positivlisten, skal følgende dokumentation indsendes til netvirksomheden:

 • CE-overensstemmelseserklæring
 • Elkvalitetsberegning (>50 kW-anlæg)
 • Udfyldt bilag B1.1 og B1.2 med teknisk dokumentation, der understøtter svarene afgivet i bilaget.

Der kan også anvendes produktcertifikater, som er udstedt af et godkendt certificeringsorgan. Produktcertifikaterne kan dække nogle af dokumentationskravene.

Det skal vedhæftes på tilmeldingen via installationsblanketten.dk.

Nej, TREFOR El-nets målere er forberedt til produktion.

Du skal lave to blanketter. Én til huset og én til solcelleanlægget.

Kontakt Dansk Energi på 35 30 04 00.