Priser på vand

Vand i glas
Få overblik over aktuelle vandpriser i Danmark, og hvem der håndterer spildevandet i de forskellige områder i Trekant­området.

Det koster en kubikmeter vand

TREFOR Vand ændrer ikke priser pr. 1. januar 2023.

TREFOR Vand sikrer fortsat en høj vand- og leveringskvalitet til en pris, der ligger indenfor TREFOR Vands økonomiske ramme, der er fastsat af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Prisen på en kubikmeter (1.000 liter) vand i Trekantområdet er pr. 1. januar 2023: 17,78 kr.

Prisen inkluderer vandafgift til Staten i alt: 6,37 kr. m³ ekskl. moms.

Prisen inkluderer vandafgift til Staten i alt: 6,37 kr. m³ ekskl. moms.

Download detaljerede priser for 2023

Download leveringsbestemmelser


Abonnement

Normal målerstørrelse i en almindelig husstand er 2,5 m³/h, hvilket svarer til en årlig abonnementspris på 1.250 kr. inkl. moms og afgift.

Er det en ejendom med flere boligenheder, en erhvervsejendom, landbrugsejendom eller lignende, kan der være en anden målerstørrelse - download detaljerede priser for at se prisen på de enkelte målerstørrelser.

Se §13 fast årligt bidrag i TREFOR Vands leveringsbestemmelser.

Hos TREFOR Vand leverer vi rent drikkevand af høj kvalitet til store dele af Trekantområdet. Vores vand er certificeret i henhold til ISO 22000, som omhandler fødevaresikkerhed.

Vandpriserne i Danmark afhænger af flere faktorer, og derfor er der også forskel på priserne fra en leverandør til en anden. Nogle steder er det eksempelvis dyrt at hente vandet op fra undergrunden, andre steder investeres der måske mere i grundvandsbeskyttelse, og det kan være med til at påvirke vandpriserne fra et forsyningsområde til et andet.

Kvalitetspolitik

TREFOR Vands formål er at drive virksomhed inden for drikkevandsforsyning, hvor viden, kompetencer og assets udnyttes for derigennem at skabe værdi for Trekantområdet.

TREFOR Vand indvinder grundvand, der behandles og distribueres som drikkevand af høj kvalitet på et bæredygtigt grundlag.

Hold øje med dit vandforbrug

Det er en god idé, at du løbende tjekker og holder øje med dit vandforbrug, så du kan gøre noget, hvis dit forbrug pludselig stiger drastisk. Du kan følge dit forbrug i Selvbetjeningen og sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

En højere vandregning kan skyldes, at du har utætte vandrør, en løbende hane, defekte ventiler eller et løbende toilet. Du kan selv kontrollere din installation for utætheder.

Gå til Selvbetjeningen

Byggemodning

Se oplysninger om vandtilslutning ved byggemodninger. Er du entreprenør, kan du finde vejledninger til montering af stophanedæksler samt hygiejnefolder.

Vand til byggemodninger

Spildevand i Trekantområdet

TREFOR Vand sørger udelukkende for, at du har frisk, rent vand i din hane – vi håndterer ikke spildevand.

Hvis du bor i Trekantområdet, håndteres dit spildevand af BLUE Kolding, Vejle spildevand, Fredericia Spildevand eller Middelfart Spildevand.

Har du spørgsmål til afledning af spildevand eller din regning på afledning af spildevand, skal du derfor kontakte dit lokale spildevandsselskab.

Vand

Spar på vandet

På ewii.dk har vi samlet en række gode råd til, hvad du kan gøre for at spare vand og penge i hverdagen.