Byggemodning

Etablering af vand til byggemodninger planlægges i et samarbejde mellem udstykker og TREFOR Vand.

Der er mange interessenter involveret fra planlægning, gennem udførelsesfasen og til færdigetablering af vand til byggemodning.

I folderen vandtilslutning ved byggemodninger beskriver vi processen fra planlægning af en ny forsyning til færdig etablering. Du kan blandt andet læse om økonomiske forhold, tidsrammer, kommunikationsveje, ansvarsfordeling og forhold omkring udførelse og hygiejne.

Her kan du læse, hvad du kan forvente som udstykker:

  • TREFOR Vand skal modtage myndighedsgodkendt udmatrikuleringsplan før projektering påbegyndes.
  • Byggemodningsaftale udarbejdes af TREFOR Vand og underskrives af udstykker og TREFOR Vand. 
  • Herefter udarbejder TREFOR Vand faktura for tilslutningsbidrag jf. gældende takstblad
  • Når fakturaen er betalt, begynder TREFOR Vand projekteringen. Dette tager som udgangspunkt 1-2 måneder og sker i dialog med udstykker.
  • Når udstykker modtager projektmaterialet, koordinerer udstykker med TREFOR Vands rørentreprenør. Rørentreprenøren har krav om et varsel på 2 uger
  • TREFOR Vand stiller krav om, at du som udstykker og jordentreprenør skal gennemlæse vores hygiejnefolder

Som udstykker skal du efter to år betale abonnement for målerrettigheden til en usolgt grund.