Målere og aflæsning

TREFOR hjemtager den fjernaflæste målers tællerstand flere gange dagligt. Dit månedlige eller kvartalsvise forbrug afregnes dermed ud fra målerens stand på den pågældende dag.

Har du brug for at aflæse dit forbrug, finder du vejledninger, til hvordan du gør længere nede på denne side. Vejledningerne findes både som quickguides, og du har også mulighed for at downloade vejledninger til din el, vand eller varmemåler.

Hvis du mener, at der er sket en fejl i aflæsning af din vand- eller varmemåler, kan du kontakte TREFOR Vand og TREFOR Varme på telefon 70 21 11 00.

Hvis du mener, at der er sket en fejl i aflæsning af din elmåler, skal du kontakte din el-leverandør.

OBS: Vær opmærksom på, at hvis du har fået udskiftet din måler, kan du ikke længere tilgå dine historiske data, som normalt er tilgængelige i "Forbrugsvisning" som en gratis, ekstra service i selvbetjeningen. Du vil dog kunne følge forbruget på den nye måler fremadrettet.

Aflæsning af vandmåler Ultrawater 50

Har du mistanke om et brud eller et toilet, der løber? Så kan du hurtigt aflæse, om din måler registrerer forbrug. 

Husk at sørge for, at du har slukket for alle vandhaner inde og ude og at brusere, opvaskemaskine, vaskemaskine, toilet ikke er i brug. 

 

Bestil kontrol af varme- eller vandmåler

Jeg ønsker kontrol af
Betingelser

Se gældende prisliste for:

TREFOR Fjernvarme

TREFOR Vand

Aflæsning af vandmåler Hydrus

Følg anvisningen som beskrevet på billedet, hvis du har brug for at aflæse det forbrug, din måler registrerer. 

 

Bestil etablering af MBUS eller PULS til din varme- eller vandmåler

Jeg ønsker etablering til min
Jeg ønsker at bestille
Betingelser

Aflæsning af vandmåler Multical 21

Har du en Multical 21 vandmåler kan du hurtigt få overblik over dit aktuelle vandforbrug.

Din elmåler

Her finder du vejledninger til alle TREFOR El-nets elmålere

Vejledning vandmålere

Her kan du se brugervejledningen, hvis du har monteret Ultrawater UW50

Her kan du se brugervejledningen, hvis du har monteret en Hydrus måler

Her kan du se brugervejledningen, hvis du har monteret en Multical 21