Transformerstation ved Marina City

Udviklingen af bydelen Marina City i Kolding kræver masser af strøm til blandt andet sluse, lystbådehavn og boliger.

Æstetisk transformerstation sikrer strøm til ny pumpesluse og Marina City

TREFOR El-net opfører en ny transformerstation nær Skamlingvejen i det område som fremover også skal rumme pladser til vinteropbevaring af lystbåde.

Sweco Architechts har designet den træklædte bygningen med henblik på, at den skal passe ind i områdets maritime udtryk.

Der er meget langt fra en firkantet transformer i stål, til den bygning der i fremtiden skal rumme elforsyningen til en ny pumpesluse og Marina City-området i Kolding. For at sikre strøm til den kommende bydel ved Kolding Fjord. I projektet er der både lagt vægt på forsyningssikkerhed og æstetik.

Du kan læse mere om det samlede projekt for Marina City på Kolding Kommmunes hjemmeside

Placering af den nye transformerstation, hvor der også vil være pladser til opbevaring af både.

To årigt projekt

Projektet begynder den 26. februar og forventes at stå færdigt i 4. kvartal 2025. 

På denne side vil du løbende kunne få se seneste planer og informationer om projektet.

Planlagt gravearbejde

I forbindelse med projektet skal der graves nye elkabler i hele området for at sikre nødvendig kapacitet til el-forbrugerne. Dette betyder at der vil være en del gravearbejder langs Skamlingvejen, Østerbrogade og Jens Holmsvej.

Per Aarsleff, Bravida og Hindsgaul Enterprise udfører arbejdet med at etablere transformerstationen. Vestfyns el-anlæg står for kabelarbejde i området.

 

På billedet til højre ses tranformerstationen, som den vil se ud fra Skamlingvejen.