LER

Du skal indhente ledningsoplysninger i LER inden du begynder at grave.

Inden du graver på offentlig grund, skal du foretage en graveforespørgsel hos LER - Ledningsejerregistret og indhente en gravetilladelse hos den lokale kommune. Vi anbefaler, at du til enhver tid følger instruktionerne fra LER.

Vær opmærksom på, at der kan være flere ledningsejere i området. l Erhvervs- og Byggestyrelsens ledningsejerregister LER finder du ledningsoplysninger fra samtlige ledningsejere.

Private stikledninger for El og Vand er ikke vist på ledningsoversigter - og i tilfælde af at de er på oversigten, er det kun vejledende.

Alle henvendelser om gravning skal foretages gennem LER. Du kan via TREFOR El-nets integration til LER.dk indhente PDF-planer i A4 med oplysninger om de ledninger, som TREFOR har i området.

Vigtig viden inden du graver

Elnet

Hvad gør du ved graveskader?

Hvad gør du hvis du graver i et af TREFOR El-nets kabler? Vi giver frit lejde til at anmelde en skade, så vi hurtigt kan få udbedret skaden, og genetableret forsyningen.