Hvad gør du ved graveskader?

Vi giver dig frit lejde til at anmelde graveskader.

Er du uheldig at grave ind i et kabel eller et rør fra TREFOR El-net, vil vi meget gerne have det at vide med det samme. Derfor giver TREFOR El-net dig frit lejde til at anmelde graveskader.

Vi reparerer graveskaderne omkostningsfrit, når du kontakter TREFOR El-net, og i det tilfælde at skaden ikke medfører afbrydelse af forsyningen. TREFOR El-net undgår på den måde, at småskader udvikler sig til større og mere omkostningstunge skader.

Når du kontakter os hurtigst muligt efter en graveskade, kan du være med til at sikre, at mange husstande ikke pludselig står uden el, vand, fjernvarme eller en fiberforbindelse. Det er i alles interesse, at en mindre skade repareres inden den udvikler sig og medfører afbrydelser af forsyningen.

Det er nemt at anmelde en graveskade til TREFOR El-net. Ring til TREFOR El-net på 79 33 33 97, så udbedrer vi skaden hurtigst muligt.

Elnet

Inden du graver

Inden du graver på offentlig grund, skal du foretage en graveforespørgsel hos LER, som er det landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder.

Sikkert arbejde

Her kan du downloade branchens anvisning for, hvordan du arbejder sikkert i nærheden af el-forsyningsanlæg.

Hent sikkerhedsanvisning (henter pdf)