Bestil summationsmåler

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har (ved bekendtgørelse nr. 75 af 25/01/2019) besluttet, at TREFOR El-Net Øst som netselskab fremadrettet skal installere summationsmålere hos egenproducenter, herunder eksempelvis solcelleejere.

Det følger af Bekendtgørelsen § 11, stk. 2, at en netvirksomhed, der har idriftsat en fjernaflæst elmåler, som ikke opfylder kravene hos en egenproducent, skal udskifte denne til en summationsmåler, hvis egenproducenten anmoder herom. Egenproducenten skal afholde de dokumenterede meromkostninger for udskiftningen. Metoden til beregning af meromkostningen skal godkendes af Forsyningstilsynet.

Du kan som egenproducent anmode om at få udskiftet din elmåler til en summationsmåler.

Du kan læse mere om ovenstående, som er hentet fra seneste Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget nr. 75 af 25/01/2019, her.

Er du som egenproducent interesseret i, hvad du potentielt kan opnå rent økonomisk ved at få udskiftet din elmåler, kan du læse Dansk Energis notat om Konsekvensvurdering vedr. de to måleprincipper for nettoafregnede elkunder, som Dansk Energis sekretariat har udgivet som en del i en arbejdsgruppe i Energistyrelsens regi.

Bestil