Flytte planlagte afbrydelser

Hvert år udfører vi vedligeholdelsesopgaver, der kræver planlagt strømafbrydelse af tusindvis af kunder. Det er i særlige tilfælde muligt at flytte en planlagt strømafbrydelse.
  • Kræver særlig grund

  • For private og erhverv

  • Gratis indenfor normal åbningstid

Nogle opgaver er mere akutte end andre, og vi har derfor ikke altid mulighed for at flytte tidspunktet for afbrydelsen.

Kontakt os inden for 24 timer

Hvis du kontakter TREFOR El-net inden for 24 timer efter udsendt varsling og ønsker at flytte tidspunktet, skal du have en meget særlig og god grund til at få flyttet en planlagt afbrydelse.

 

Såfremt TREFOR El-net kan flytte tidspunktet har du følgende muligheder:

Privat/erhverv - flytning til andet tidspunkt inden for normal arbejdstid

  • Det er gratis at få flyttet tidspunktet, så længe det er inden for normal arbejdstid:
    Mandag – torsdag kl. 07:00 – 15.30
    Fredag kl. 07:00 – 12:00

Erhverv: flytning til andet tidspunkt uden for normal arbejdstid

  • Flyttes tidspunktet uden for normal arbejdstid, skal ekstraudgifterne dækkes af dig. Beløbet fastsættes ud fra opgavens omfang.

Erhverv: tilkobling af generator

  • Vi kan tilbyde, at du bliver tilkoblet en generator, så du får den kortest mulige afbrydelse. Dette medfører en større omkostning, som du selv skal betale og billigst muligt efter regning.

 

Priseksempel uden for åbningstid

Hvis du er forsynet med op til 160A i kabelskabet er prisen omkring 11.000 kroner + diesel 20 l/t.

I de tilfælde hvor arbejdet kun delvist flyttes uden for normal arbejdstid, faktureres du kun for den tid, der er uden for normal arbejdstid.

Timepris

Den opkrævede timepris er fastsat ud fra differencen mellem TREFOR El-nets normale timepris og overtid.

Timepris d. 01/11-2019: 558,00 kroner (inkl. moms)

Din forsyning

Forsyningskortet viser dig de danske elnetselskaber, og hvilket geografisk område de dækker. Download PDF her.

Læs mere