TREFOR vil overdrage fjernvarmen i Uhrhøj

PRESSEMEDDELSER • 23-06-2023, 09:50

TREFOR Varme ønsker at overdrage varmeforsyningen i Uhrhøjområdet i Vejle. Det betyder, at cirka 150 varmekunder i Uhrhøj skal have ny leverandør af varme. Der er fundet en potentiel køber, men først skal forbrugerne have tilbudt at købe det lokale fjernvarmenet.

”Fjernvarmen i Uhrhøj med cirka 150 forbrugere tilknyttet er et lukket, selvstændigt system, der benytter træpiller, og selve varmeproduktionsanlægget står over for en omfattende renovering og opgradering. Afstanden til vores øvrige fjernvarmenet i TREFOR Varme, der er forsynet med TVIS-varme, er så stor, at det ikke er realistisk at koble sammen med Uhrhøj-området, og derfor ønsker vi at overdrage området,” siger Helge S. Hansen, varmeforsyningschef i TREFOR Varme.

Varmeproduktionsanlægget på Storegårdsvej 11, der er fra 2002, benytter træpiller og producerer udelukkende varme til kunderne i Uhrhøj. Anlægget trænger, efter godt 20 års drift, til en større renovering, og derudover er en opgradering nødvendig for at kunne forsyne de resterende gasopvarmede ejendomme i området med fjernvarme.

Men der findes en løsning, hvor området kan blive koblet på et fjernvarmenet med varme fra TVIS.

”Vejle Fjernvarme har allerede TVIS-varme i området, der grænser op til Uhrhøj. Derfor vil det være oplagt at koble Uhrhøj-forbrugerne på det fjernvarmenet, i stedet for at renovere og opgradere det lokale varmeproduktionsanlæg. Vi har undersøgt forskellige muligheder, og det er efter vores vurdering en løsning, der både giver en mere stabil pris på varmen og øger forsyningssikkerheden i området,” siger Helge S. Hansen.

Pris: 9,2 millioner

TREFOR Varme ønsker at overdrage varmeforsyningen i Uhrhøj til Vejle Fjernvarme. Men inden, det kan ske, skal de tilsluttede forbrugere have buddet. De har nemlig forkøbsret ifølge Varmeforsyningsloven.

”TREFOR Varme skal tilbyde de tilsluttede forbrugere muligheden for at købe fjernvarmenettet til markedsprisen, som er opgjort til 9,2 millioner kroner. Så hvis der er nogen i området med drømmen om og pengene til at drive varmeforsyning, så skal de slå til i løbet af tre måneder. Ellers regner vi med at overdrage varmeforsyningen til Vejle Fjernvarme, siger Helge S. Hansen.

De 9,2 millioner kroner svarer til den restgæld, der er i fjernvarmenettet. Vejle Fjernvarme skal betale samme pris, hvis TREFOR Varme overdrager forsyningen til dem.

Er der en eller flere varmeforbrugere i Uhrhøj, der ønsker at købe ledningsnettet, skal varmeforsyningen drives videre med selvstændigt varmeproduktionsanlæg. Det vil ikke efterfølgende være muligt at tilslutte sig Vejle Fjernvarmes fjernvarmenet.