TREFOR nedbryder underjordisk bygning i Kolding

PRESSEMEDDELSER • 10-02-2022, 12:21

TREFOR nedbryder en bygning, der ligger under jorden i centralt kryds i Kolding. Arbejdet varer i en uge, og der må påregnes trafikale omlægninger.

Tusindvis af koldingensere kører hver dag gennem krydset mellem Låsbygade og Vejlevej i det centrale Kolding. Hvad de færreste af dem ved er, at under asfalten ligger en ældre bygning – et ventilbygning, der i 1930erne er blevet brugt til manuel betjening af ventiler på ledningsnettet.

Bygningen er ikke længere i brug, og presset fra vejbanen udgør en risiko for, at den på et tidspunkt falder sammen, fortæller projektleder fra TREFOR, Thomas Hugger.

”Det sker ikke i morgen, men med tiden vil det blive et problem. Derfor har vi besluttet at den skal nedbrydes, og hullet fyldes med jord,” siger Thomas Hugger.

TREFORs entreprenør, SME, graver derfor bygningen ud i uge 7, og trafikken i krydset bliver følgelig påvirket. Bilister anvises en alternativ vej, mens arbejdet pågår.