TREFOR El-net sænker tariffen 1. april - og igen 1. maj

PRESSEMEDDELSER • 30-03-2023, 09:27

Tarifmodel 3.0 indeholder en sommer- og en vintertarif, og private elforbrugere i Trekantområdet får som planlagt lavere tarif den 1. april med overgangen til sommermodellen. Den 1. maj sænker TREFOR El-net tariffen yderligere, som en del af den løbende pristilpasning.

Det er blandt andet tariffen på den såkaldte spidspris for brug af elnettet mellem klokken 17 og 21, som TREFOR El-net helt efter planen sætter ned. Den 1. april skifter spidsprisen på 1,57 kr./kWh til sommertaksten på 0,68 kr./kWh. Samtidig falder højlastprisen fra 0,52 kr./kWh til 0,26 kr./kWh, mens lavlastprisen er uændret 0,17 kr./kWh. Derudover kan elforbrugerne i Trekantområdet se frem til yderligere fald i tarifferne en måned senere.

Tariffen blev som følge af varslingsregler fastlagt i august 2022, hvor elprisen var høj, og dermed forventede TREFOR El-net store omkostninger til indkøb af el til dækning af nettab. Den 1. januar havde elforbrugerne en gæld til netselskabet på cirka 82 millioner, som skulle betales i 2023 sammen med betaling af årets drift.

Siden har TREFOR El-net fulgt prisudviklingen tæt med det ønske at sænke tariffen, når det var forsvarligt. Og nu har selskabet mulighed for at sænke spidsprisen yderligere fra den 1. maj.

- Prisen på el, som vi bruger til dækning af nettab, er faldet igen, og med de relativt lave priser, vi også forventer hen over sommeren, vil omkostningerne til nettabet blive lavere, end vi forudså. Derfor har vi afviklet gælden hurtigere end forventet. Som følge heraf sætter vi som tidligere lovet tariffen yderligere ned, så spidsprisen fra den 1. maj kommer ned på 0,32 kr./kWh, siger bestyrelsesformand i TREFOR El-net, Charles Nielsen.

Høj- og lavlastprisen falder til 0,12 kr./kWh og 0,08 kr./kWh.

Forsyningstilsynet har godkendt Tarifmodel 3.0 efter principperne om, at tarifferne skal være rimelige, gennemsigtige og omkostningsægte. TREFOR El-net følger fortsat modellens struktur med sommer- og vintertarif, og derfor vil private elforbrugere se en tarifstigning igen til oktober. Her forventer selskabet, at spidsprisen bliver omkring 0,73 kr./kWh.

- Vi følger fortsat prisudviklingen i elmarkedet tæt med henblik på hele tiden at have den tarif, der er nødvendig for at kunne drive, vedligeholde og udvikle elnettet i overensstemmelse med de gældende regler, siger Charles Nielsen.