TREFOR El-net Øst styrker overvågningen af elnettet på Bornholm

PRESSEMEDDELSER • 20-02-2024, 11:50

Elnettet på Bornholm bliver nu overvåget af TREFORs døgnbemandede kontrolcenter i Kolding. Dermed har TREFOR El-net Øst et professionelt og effektivt set up, der sikrer en høj pålidelighed i elnettet 365 dage om året.

TREFOR El-net Øst har forankret kontrollen af det bornholmske elnet i TREFORs jyske kontrolcenter, der har solid erfaring inden for forsyningsovervågning og kan tjekke og styre elnettet uanset afstanden.

”Opgaven med at overvåge og styre det bornholmske elnet bliver nu varetaget fra Kolding, som det har været planen, siden TREFOR overtog elnettet. Ved at forankre overvågningen ét sted, opnår vi stordriftsfordele og en mere pålidelig drift, og så styrker vi servicen på Bornholm med et ressourcestærkt og døgnbemandet kontrolcenter,” siger elforsyningsdirektør i TREFOR El-net Øst, Per Sørensen.

Kontrolcenter er bemandet 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og det har i forvejen ansvaret for at overvåge og styre TREFORs forsyning af elnet, vand og fjernvarme i Trekantområdet. Desuden har TREFOR back up og et beredskab, så man fortsat kan styre elnettet, hvis for eksempel søkablet til Bornholm bliver ødelagt.

”Kontrolcentret holder øje med alt fra stormvejr og vandstand til fejl på kabler, og opstår der udfald på elnettet, så kan de øjeblikkeligt reagere og finde en løsning. Hvis der er behov for reparation eller inspektion af anlæg, så vil kontrolcentret trække på lokale teknikere,” siger Per Sørensen.

Uden for TREFOR El-net Østs kontortid er det kontrolcentret, der tager imod alle kundehenvendelser. Og kontrolcenteret sørger for, at kunderne bliver informeret om aktuelle driftsforstyrrelser via hjemmeside, medier og SMS-beskeder.

Vil du være sikker på at modtage beskeder om driftsforstyrrelser hos TREFOR El-net Øst, så tilmeld dig servicen med din privatadresse og evt. sommerhus eller erhverv via www.SMS-service.dk