TREFOR El-net Øst sænker tariffen på Bornholm 1. april - og igen 1. maj

PRESSEMEDDELSER • 21-03-2023, 13:30

Tarifmodel 3.0 indeholder en sommer- og en vintertarif, og private elforbrugere på Bornholm får som planlagt lavere tarif den 1. april med overgangen til sommermodellen. Den 1. maj sænker TREFOR El-net Øst tariffen yderligere, som en del af den løbende pristilpasning.

Det er blandt andet tariffen på den såkaldte spidspris for brug af elnettet mellem klokken 17 og 21, som TREFOR El-net Øst helt efter planen sætter ned. Den 1. april skifter spidsprisen på 2,90 kr./kWh til sommertaksten på 1,26 kr./kWh. Samtidig falder højlastprisen fra 0,97 kr./kWh til 0,48 kr./kWh, mens lavlastprisen er uændret 0,32 kr./kWh. Derudover kan elforbrugerne på Bornholm se frem til yderligere fald i tarifferne en måned senere.


Tariffen på Bornholm blev som følge af varslingsregler fastlagt i august 2022, hvor elprisen var høj, og dermed forventede TREFOR El-net Øst store omkostninger til indkøb af el til dækning af nettab på øen. Den 1. januar havde bornholmerne en gæld til netselskabet på cirka 30 millioner, som skulle betales i 2023 sammen med betaling af årets drift.


Siden har TREFOR El-net Øst fulgt prisudviklingen tæt med det ønske at sænke tariffen, når det var forsvarligt. Og nu har selskabet mulighed for at sænke spidsprisen med yderligere 30 % fra den 1. maj.


- Prisen på el, som vi bruger til dækning af nettab, er faldet igen, og med de relativt lave priser, vi også forventer hen over sommeren, vil omkostningerne til nettabet blive lavere, end vi forudså. Derfor har vi afviklet gælden hurtigere end forventet. Som følge heraf sætter vi som tidligere lovet tariffen yderligere ned, så spidsprisen fra den 1. maj kommer ned på 0,9 kr./kWh, siger bestyrelsesformand i TREFOR El-net Øst, Charles Nielsen.


Høj- og lavlastprisen falder tilsvarende med 30%.


Forsyningstilsynet har godkendt Tarifmodel 3.0 efter principperne om, at tarifferne skal være rimelige, gennemsigtige og omkostningsægte. TREFOR El-net Øst følger fortsat modellens struktur med sommer- og vintertarif, og derfor vil private elforbrugere se en tarifstigning igen til oktober. Her forventer selskabet, at spidsprisen bliver omkring 2,0 kr./kWh.


- Vi følger fortsat prisudviklingen i elmarkedet tæt med henblik på hele tiden at have den tarif, der er nødvendig for at kunne drive, vedligeholde og udvikle elnettet på Bornholm i overensstemmelse med de gældende regler, siger Charles Nielsen.