Ny vandboring undervejs i Trekantområdet

TREFOR Vand arbejder lige nu på at finde nye steder at hente vand op fra undergrunden. Særligt fordi vi i Trekantområdet kigger ind i to store udfordringer, hvis vi fortsat skal sikre adgang til frisk drikkevand.

To udfordringer der skal løses

Når byområderne i Trekantområdet vokser sig større, og der bliver kortere afstand mellem boligerne, følger der to udfordringer med for vandforsyningsselskabet TREFOR Vand.

Den første udfordring er et øget pres på vores vandressourcer. De steder, hvor der før var vandboringer i bynære områder bliver presset af, at husene kommer til at ligge tættere. Det øger risikoen for forurening af vandet. Og den risiko skal der findes en løsning på.

Den anden udfordring handler om kapacitet. I takt med at vi bliver flere og flere, stiger efterspørgslen på drikkevand helt naturligt.

Ikke nogen simpel løsning

En del af løsningen er at finde egnede steder, hvor grundvandet kan hentes i områder udenfor byområderne. Og så skal der samtidig tænkes i hvordan vandet bliver transporteret ind til byerne.

Men det er ikke så simpelt, som det lyder. Det kan tage år – mange år – fra en prøveboring bliver foretaget, til der kan tappes frisk vand fra hanerne. Det første skridt er at finde et egnet sted at anlægge en boring.

Boring på vej i Karlskov

TREFOR Vand forventer at skulle lukke ned for flere bynære vandboringer i fremtiden. Derfor skal der findes erstatninger for de sløjfede boringer. Og stedet for den første prøveboring er udpeget.

I Karlskov i den vestlige del af Vejle Kommune har TREFOR Vand foreløbig undersøgt mulighederne for at anlægge en kildeplads (et egnet sted til at pumpe grundvand op). De første prøveboringer bliver foretaget i maj og skal indledningsvis bekræfte, at der er grundvand nok i området, og at det er i tilstrækkelig høj kvalitet.

Foreløbig er der skemalagt tre boringer. Ved hver boring udtages der to prøver, hvor vandkvaliteten testes.

Alle prøveresultater og øvrige data om f.eks. miljøpåvirkninger bliver indsamlet, og indgår i de rette instanser og myndigheders vurderingen af om det er forsvarligt at anlægge en ny kildeplads i området. Samtidig undersøger vi, hvordan boringerne påvirker de eksisterende boringer. 

Fakta

  • Boringen er én ud af tre prøveboringer, der etableres og prøvepumpes
    i området i 2023.
  • Boringerne skal indvinde grundvand fra et dybt og stort grundvandsmagasin i 200-250 meters dybde.
  • Resultatet af prøveboringerne og undersøgelser vil udgøre grundlaget
    for en beslutning om etableringen af en ny kildeplads til TREFOR Vand.
  • Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2023.

En langvarig proces

Det er ikke sådan, at TREFOR Vand bare lige kan bore ned i undergrunden, finde vandet, og så bare pumpe det ud til forbrugerne.

Når de omfattende undersøgelser, miljøvurderinger og analyser er foretaget begynder planlægningen og næste udfordring: hvordan skal vandet transporteres frem til vandhanerne i de danske hjem?

Det kræver minutiøs planlægning at få etableret ledningsnet til en ny boring – og at få det tilrettelagt sådan, at vandet også kommer forbi et vandværk, inden det kan tappes. Det kan tage op til ti år, fra den første prøveboring foretages til en ny kildeplads bliver sat i drift. Det er et stort arbejde, men en vigtig samfundsopgave, som gavner os alle.