Her er TREFOR El-net Østs nye bestyrelse

PRESSEMEDDELSER • 18-03-2022, 08:56

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er Laila Larsen Kildesgaard, der til daglig arbejder som direktør i Kommunernes Landsforening (KL) og Maja Felicia Bendtsen, der er Chief Business Officer i Rønne Havn.

Valget til bestyrelsen i TREFOR El-net Øst er afsluttet, og bornholmerne har peget på de to kandidater, som skal være forbrugernes stemme i bestyrelsen.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er Laila Larsen Kildesgaard, der til daglig arbejder som direktør i Kommunernes Landsforening (KL) og Maja Felicia Bendtsen, der er Chief Business Officer i Rønne Havn.

Desuden er Poul Sonne-Pedersen valgt til 1. suppleant, og Hans Jørgen Jensen er valgt til 2. suppleant.

”Det er to meget kvalificerede repræsentanter, som bornholmerne har stemt ind i bestyrelsen. Vi er i en spændende og udfordrende tid, som vi nu er endnu bedre rustet til. Jeg glæder mig til samarbejdet og til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet med de nye medlemmer,” siger Charles Nielsen, der er bestyrelsesformand og direktør i TREFOR Infrastruktur.

Udover de to nyvalgte forbrugerrepræsentanter og formanden, består bestyrelsen desuden af reguleringsspecialist i indkøbs- og servicefællesskabet SERVIA, Christian Parbøl, samt administrerende direktør i Frederiksberg Forsyning, Rasmus Sielemann Christensen.

Et klart mandat fra bornholmerne til de nye medlemmer

Med en stemmeprocent på 12,7 har der – i forsyningsmæssigt perspektiv – været stor interesse for deltagelse i valget til bestyrelsen.

De to kandidater har tilsammen fået næsten halvdelen af de afgivne stemmer, med henholdsvis 24,1 procent til Laila Larsen Kildesgaard og 23,6 procent til Maja Felicia Bendtsen. De to suppleanter har fået 8,3 procent og 6,2 procent af stemmerne.

”Det er et utvetydigt resultat, der sammen med bornholmernes store engagement giver et godt grundlag for at komme videre. Nu vil vi som bestyrelse arbejde for at honorere forbrugernes forventninger,” siger Charles Nielsen.