Valg 2022

Der har været valg til TREFOR El-net Østs bestyrelse, og to repræsentanter skulle vælges. Se, hvem de nye medlemmer i bestyrelsen er.

Her er TREFOR El-net Østs nye bestyrelse

Valget til bestyrelsen i TREFOR El-net Øst er afsluttet, og bornholmerne har peget på de to kandidater, som skal være forbrugernes stemme i bestyrelsen.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er:

  • Laila Larsen Kildesgaard, der til daglig arbejder som direktør i Kommunernes Landsforening (KL) 

  • Maja Felicia Bendtsen, der er Chief Business Officer i Rønne Havn.


Desuden er Poul Sonne-Pedersen valgt til 1. suppleant, og Hans Jørgen Jensen er valgt til 2. suppleant.

 

Den samlede bestyrelse

Udover de to nyvalgte forbrugerrepræsentanter består bestyrelsen desuden af bestyrelsesformand Charles Nielsen, direktør i TREFOR Infrastruktur, reguleringsspecialist i indkøbs- og servicefællesskabet SERVIA, Christian Parbøl samt administrerende direktør i Frederiksberg Forsyning, Rasmus Sielemann Christensen.

Stor interesse for valget 

Med en stemmeprocent på 12,7 har der – i forsyningsmæssigt perspektiv – været stor interesse for deltagelse i valget til bestyrelsen.

De to kandidater har tilsammen fået næsten halvdelen af de afgivne stemmer, med henholdsvis 24,1 procent til Laila Larsen Kildesgaard og 23,6 procent til Maja Felicia Bendtsen. De to suppleanter har fået 8,3 procent og 6,2 procent af stemmerne. 

Din forsyning - hvem er vi?

I maj 2021 offentliggjorde Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) og EWII Koncernen, at EWII Koncernen overtog ejerskabet af det bornholmske elnet.

Overdragelsen trådte i kraft den 1. oktober 2021, og EWII Koncernen overtog dermed ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af elnettet på Bornholm.

Ved overdragelsen skiftede El-Net Øst navn til TREFOR El-net Øst – og det er her til bestyrelsen, at de to forbrugerrepræsentanter skal vælges ind.

Mere om TREFOR El-net Øst

Er fremtiden elektrisk på Bornholm?

Som repræsentant i TREFOR El-net Østs bestyrelsen vil du få indflydelse på den videre vej frem for Bornholm i den grønne omstilling. Du vil være med til at definere TREFOR El-net Østs rolle i forbindelse med etableringen af Bornholm som en energi-ø. Du vil være forbrugernes stemme.

Elnettet er en vigtig del af hverdagen – og for mange er strøm en naturlig selvfølge. Der er altid strøm i kontakten. I fremtiden skal mere være eldrevet, men kan elnettet så klare fremtidens elektrificering? Ja, det kan det. Du er som bestyrelsesmedlem nemlig med til at sikre denne kerneopgave.