Selskaber i TREFOR

TREFOR er en del af EWII Koncernen. TREFOR består af infrastruktur­­selskaberne TREFOR Vand, TREFOR Varme, TREFOR El-net samt TREFOR El-Net Øst.
  • Drift af elnettet

  • Varmeforsyning

  • Vandforsyning

TREFOR Vand

Ejer, driver og udbygger forsyningsnet og anlæg til indvinding, behandling og distribution af rent drikkevand i Trekantområdet.

TREFOR Vand ejer 10 vandværker, 3 vandtårne og en række beholderanlæg fordelt over hele forsyningsområdet. Som Danmarks tredjestørste private vandselskab, er TREFOR Vand også ISO-certificeret efter standarderne ISO9001, ISO22000 og ISO55001. Certificeringen er garanti for, at alle arbejdsgange og processer er tilrettelagt og bliver udført, så vi sikrer forbrugerne rent drikkevand af høj kvalitet.

Selskabet arbejder målrettet med grundvandsbeskyttelse i forsyningsområdet ved blandt andet at etablere skovområder nær grundvandsmagasiner.

TREFOR Varme

Ejer, driver og udbygger produktionsanlæg og forsyningsnettet til distribution af fjernvarme i Trekantområdet.

Hele fjernvarmesystemet udnytter overskuds- og affaldsvarme fra lokalområdet. På den måde går energien ikke til spilde og miljøbelastningen bliver holdt nede.

Fjernvarme fra TREFOR Varme kommer fra overskudsvarme fra raffinaderiet i Fredericia, forbrænding af affald i Kolding og afbrændning af biomasse fra Skærbækværket.

TREFOR El-net

Ejer, driver og udbygger elnettet i Trekantområdet med 146.000 husstande og på Bornholm med 29.000 husstande og virksomheder, så kunderne hver dag kan være sikre på at have strøm i kontakten.

Hele elnettet er under forandring, og det kræver, at, nettet bliver optimeret og vedligeholdt, for at sikre at netkapaciteten matcher samfundets stigende efterspørgsel efter el.

Selskaberne er underlagt stram lovregulering og opererer i et monopoliseret marked. Selskaberne er dermed ikke i direkte konkurrence med øvrige elnetselskaber. TREFOR El-net befinder sig i den bedste tredjedel af elnetselskaber, når det drejer sig om at vurdere effektiviteten. Dette er også målet for TREFOR El-net Øst.

Fibernet som infrastruktur?

Vi betragter fibernet som infrastruktur på lige fod med el, vand og varme.

TREFOR-selskaberne er organisatorisk og ejermæssigt i familie med EWII Fibernet, som tilbyder et åbent net og har en ambition om at så mange som muligt i Trekantområdet, skal have adgang til fibernettet.

TREFOR støtter lokalt

Læring om energi og rent vand er vigtigt for os, og derfor støtter vi lokale tiltag i Trekantområdet, som sikrer undervisning og læring om netop miljøvenlig varme, rent vand og velfungerende elnet.

TREFOR lokalstøtte

Vand i glas

Det du tager for givet

Vi sikrer livets selvfølgeligheder og tager ansvar for det, vi har sammen. Det er vigtigt, at du kan tage el, vand og varme for givet i din hver dag.

Se hvad vi mere står for.

Mere om TREFOR