Varmeforsyningschef

Opslået 08-02-2024

Overordnet har Varmeforsyningschefen ansvaret for at sikre driften af varmen i de områder, som TREFOR Varme A/S dækker, herunder sikre sig den kritiske infrastruktur fra leverandører og ud til forbrugere og kunder. Dette vil foregå i et reguleret miljø, hvor lovgivning og øvrige interessenter spiller en væsentlig rolle.
Ansøg nu

EWII Koncernen er Trekantområdets lokale energiselskab, med hovedkontor i Kolding, som består af kommercielle selskaber under EWII A/S og forsyningsselskaber under TREFOR Infrastruktur A/S, som leverer rent vand, miljøvenlig fjernvarme, velfungerende elnet og hurtig fiber.

Baggrund for stillingen som Varmeforsyningschef i TREFOR Varme A/S
Opvarmning af erhvervsvirksomheder og private huse i Trekantområdet er en nødvendighed og det karakteriseres som kritisk infrastruktur, at leverancen fra varmekilden til forbrugeren fungerer optimalt.

Bag denne vigtige og nødvendige varmeforsyning, står TREFOR Varme A/S.

Hvem er TREFOR Varme A/S?
Formål:

 • At eje og drive varmedistributionsnet samt købe og sælge varme, at levere serviceydelser, der har tilknytning hertil
 • At producere varme på større eller mindre energiproducerende anlæg samt at være interessent eller aktionær i øvrige selskaber beskæftiget hermed
 • At drive al form for virksomhed, hvor virksomhedens viden og kompetencer kan udnyttes for derigennem at skabe forretningsmæssig værdi.

Fakta:
TREFOR Varme A/S har 34.000 installationer i Trekantområdet og er et af de største varmeforsyningsselskaber i Danmark. Budgettet på anlægsprojekter i 2024 er på ca. kr. mio. 300. 

Ansvar som Varmeforsyningschef
Overordnet har Varmeforsyningschefen ansvaret for at sikre driften af varmen i de områder, som TREFOR Varme A/S dækker, herunder sikre sig den kritiske infrastruktur fra leverandører og ud til forbrugere og kunder. Dette vil foregå i et reguleret miljø, hvor lovgivning og øvrige interessenter spiller en væsentlig rolle.

Renovering og udbygning af det nuværende ledningsnet, så det fremstår så optimalt som muligt, er ligeledes et væsentligt område med høj bevågenhed, da det er forudsætningen for leverancen af varme.

Varmeforsyningschefens væsentligste ledelsesmæssige opgaver
Organisatorisk ledelse

 • Definere og kommunikere den overordnede vision og strategi for virksomheden og dens udvikling i samfundet. Dette gøres i samarbejde med direktionen i TREFOR Infrastruktur A/S.
 • Sikre en holistisk forståelse af TREFOR Infrastruktur A/S og dens rolle i virksomhedens succes.
 • Identificere og påvirke reguleringen igennem samarbejde med øvrige interessenter.
 • Ansvar for økonomisk styring og udvikling, herunder fastsættelse af takster og udarbejdelse af salgs- og leveringsbestemmelser.
 • Sikre et højt serviceniveau, herunder oppetid, kvalitet og tilslutningshastighed.

Forretningsmæssig ledelse - Multiforsyning

 • Yde support til eksterne interessenter og sikre, at forretningen lever op til interessenternes forventning.
 • Ansvar for budgettering og økonomisk styring.
 • Forretningsmæssig optimering i forhold til regulering.
 • Skabe rammer for effektive forretningsprocesser således at driften optimeres til stadighed.
 • Være frontfigur og repræsentere selskabet udadtil.
 • Ansvar for bygherrerollen.
 • Rapportering til direktionen på strategi, projekter og økonomiske forhold.

Personaleledelse

 • Ledelse af organisationen for at sikre en effektiv og velfungerende forretning, herunder trivsel af medarbejdere (13 medarbejdere).
 • Ansvar for organisationen og sikre at forretningen har de rette kompetencer og ressourcer.

Stillingen indebærer ligeledes:

 • At udnytte at TREFOR Infrastruktur A/S er et multiforsyningsselskab (El, vand, Varme) og medvirke til optimering af de 3 forretningsområder, til gavn for virksomheden og kunderne.
 • Sikre optimal drift af hele varmeforsyningen, således forsyningssikkerheden er optimal til hver tid.
 • Asset management skal til hver tid opfylde de krav som stilles på dette område fra lovgivningen og intern til TREFOR Infrastruktur A/S.
 • Udvikle TREFOR Varme mod en endnu grønnere omstilling og klimasikring.
 • Sikre de rette leverandører af varmekilder, både baseret på kvalitet, kvantitet og klimaforhold.
 • Løbende afrapportering til styregruppe, ledelse og bestyrelse om projekters status.
 • Varmeforsyningschefen har reference til COO i TREFOR Infrastruktur A/S.

Personprofil
For at løfte ovenstående opgave, søger vi en stærk Varmeforsyningschef, der har følgende kompetencer:

 • Stor erfaring med driftsansvar i en kritisk samfundsmæssig infrastruktur.
 • Referencer fra større tværfaglige bygge/anlægsprojekter med mange interessenter (eventuelt certificering).
 • Relevant uddannelse indenfor driftsledelse og erfaring med ledelse.
 • Erfaring med Forsyningsvirksomhedsdirektivet.
 • Erfaring med partnering, fagentreprise, totalentreprise etc.
 • Erfaring med budgettering og budgetstyring i større projekter.
 • Erfaring i at håndtere mange interessenter og at arbejde på tværs i en organisation.
 • Kan gennemskue udfordringer og andre relevante problemstillinger.
 • Kendskab til varmeforsyning er ønskeligt.
 • Erfaring med ISO 9001 og 55001.
 • Kendetegnet ved at være stærk kommunikator – både skrift og tale – til ledelse, bestyrelse og projektets interessenter.
 • Omstillingsparat og fleksibel.
 • Selvstændig som person, selvstartende og hands-on.
 • Teamplayer med en smittende og vindende personlighed, der naturligt indtræder i den konstruktive dialog med kolleger og samarbejdspartnere.
 • Dansk og engelsk på et højt niveau i skrift og tale.

  Succeskriterier
 • En stejl indlæringskurve på de faglige parametre og en hurtig indkøring.
 • Sætte styringen for TREFOR Varme A/S indenfor kort tid.
 • Overholdelse af delmål frem mod hovedmålet inkl. budget.
 • God til at kommunikere og forstå spillereglerne i en koncern.
 • Sikre en god fremdrift og accept, herunder at arbejde på tværs i TREFOR Infrastruktur A/S.

Det tilbyder vi
TREFOR Varme A/S tilbyder en meget spændende stilling, hvor der er stor mulighed for indflydelse og påvirkning af vigtig driftsforretning, med egne kunder og afregninger. Herunder udvikling af medarbejdere og egen udvikling. Stillingen går ligeledes på tværs af hele TREFOR Infrastruktur og dermed bliver man en del af den overordnede ledergruppe.

Bliv en del af et innovativt fællesskab, hvor vi sætter din udvikling højt 
TREFOR er Trekantområdets multiforsyningsselskab, og vi sørger for alt det, du let tager for givet: el, vand, varme og fibernet. Vi tager det som et kompliment at være klassens nørder – for det kræver kloge og digitale hoveder at styre komplekse, grønne investeringer sikkert i havn.
Hør hvordan hverdagen er hos os

I TREFOR og EWII-koncernen har vi løbende fokus på lederudviklingsprogrammer, og du får hos os mulighed for at dyrke et netværk af ledere på tværs af organisationen.

Ansøgning til stillingen som Varmeforsyningschef
Hos os er diversitet og forskellighed en styrke, og derfor er alle ansøgninger velkomne uanset køn, alder, etnicitet, civilstand og lignende.  

Du kan læse mere om os som virksomhed og arbejdsplads på trefor.dk. Er du mere nysgerrig, kan du også følge med ovre på LinkedIn

Kontakt venligst nedenstående hvis du har spørgsmål og fremsend venligst din motiverede ansøgning og CV til:

expuri                                                                             expuri

Klavs Jarl Jørgensen                                                     Martin Ingwersen

kjj@expuri.com                                                              mi@expuri.com

+ 45 30 24 95 75                                                            + 45 31 47 45 34

Kontakt
Ansøgningsfrist
 • Hurtigst muligt
Hvor
 • TREFOR