Tvister og klager

Ønsker du at klage over TREFOR Vand A/S, TREFOR El-net Øst A/S, TREFOR El-net A/S eller TREFOR Varme A/S, vil vi opfordre dig til først og fremmest at ringe til vores kundeservice på 70 21 11 00. Vi vil gerne i dialog med dig, så vi sammen kan finde en løsning.

Du kan også vælge at oprette en klage på www.trefor.dk/kontakt, sende en e-mail til kunde@trefor.dk eller sende et brev til TREFOR Vand A/S, TREFOR Varme A/S, TREFOR El-net Øst A/S eller TREFOR EL-net A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

Vi træffer som udgangspunkt afgørelse i din sag senest 3 måneder efter din henvendelse.

Ankenævnet

Såfremt du ikke er tilfreds med den afgørelse TREFOR EL-net A/S/TREFOR El-net Øst A/S/TREFOR Varme A/S når frem til, kan du indgive en klage over afgørelsen til Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet behandler civilretlige klager mellem private forbrugere og energiselskaber. Ankenævnet behandler ikke klager fra erhvervsdrivende, medmindre klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage i et privat kundeforhold.

For nærmere information om Ankenævnets kompetence henvises til klagevejledningen på Ankenævnets hjemmeside (www.energianke.dk), hvor du kan læse mere om betingelser og gebyr for at klage.

Erhvervsklager skal indbringes for de danske domstole.

Forbrugerklagenævnet

Såfremt du ikke er tilfreds med den afgørelse, TREFOR Vand A/S når frem til, kan du indgive en klage over afgørelsen til Forbrugerklagenævnet.

Det samme gælder for klager vedrørende afregning af forbrug og andre forbrugsrelaterede klager. Klagen skal i første omgang indleveres til Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Klager vedrørende vandforsyning kan ligeledes rettes til Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Center for Klageløsning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk/kontakt/

Kan der ikke findes en løsning ved hjælp af upartisk tredjepart (mediation), kan der klages til Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet – Nævnenes Hus
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Toldboden 2
8800 Viborg
E-mail: fkn@naevneneshus.dk
Tlf. 72 40 56 00

Endelig kan tvister behandles ved de danske domstole med Retten i Kolding som stedligt værneting. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold, der udspringer af denne abonnementsaftale.